+1-800-997-1228
EB-5 BASISPRINCIPES

Gericht Werkgelegenheidsgebied (TEA)

Een benoeming krijgen als Gericht Werkgelegenheidsgebeid (Targeted Employment Area of kort TEA) kan ongelooflijk belangrijk zijn voor EB-5 investeerders in een EB-5 project. Het vereiste EB-5 investeringsbedrag wordt verlaagd van $1 miljoen tot $500.000 als het EB-5 project wordt uitgevoerd in een gebied van gerichte werkgelegenheid. Om te worden benoemd als een TEA moet het EB-5 project gelegen zijn in ofwel een landelijk gebied of op een locatie met een hoge werkloosheid. Benoeming als een gericht werkgelegenheidsgebied wordt door de EB-5 investeerder aangevraagd binnen de I-526 aanvraag. Als u in een Regionaal Centrum investeert, laten zij u weten of hun projecten zich in een TEA bevinden.

EB-5 gerichte werkgelegenheidsgebieden

Wat is een landelijk TEA gebied ?

Er is een specifieke reeks criteria waaraan een EB-5 projectlocatie moet voldoen om in aanmerking te komen als een landelijk TEA gebied. Plattelandsgebieden mogen zich niet binnen een statistische metropool bevinden zoals aangeduid door het Amerikaans Ministerie van Begrotingsbeheer. Een landelijk gebied mag zich ook niet aan de rand bevinden van een dorp of stad met een bevolking van 20.000 bewoners of meer zoals bepaald door de Amerikaanse Volkstelling . Als de projectlocatie zich in een landelijk gebied bevindt op het moment van de EB-5 investering, dan kan het mogelijk als TEA omschreven worden.

Wat is een TEA hoge werkloosheidsgebied?

Een EB-5 projectlocatie moet een werkloosheidspercentage hebben van ten minste 150 procent van het nationale Amerikaanse gemiddelde om benoemd te worden als gericht werkgelegenheidsgebied ten gevolge van de hoge werkloosheid. Hoge werkloosheidsgebieden moeten zich tevens bevinden in een district (county) of grootstedelijke, statistische locatie die een bevolking heeft van 20.000 bewoners of meer. Een EB-5 project kan een TEA benoeming ontvangen als de belangrijkste locatie van het project gelegen is in een gebied met hoge werkloosheid op het moment dat de EB-5 investering wordt gemaakt.

Hoe een TEA benoeming verkrijgen

De benoeming tot een gericht werkgelegenheidsgebied wordt beoordeeld als onderdeel van de I-526 aanvraag. De EB-5 visumaanvrager moet voldoende bewijs verstrekken dat het project zich in een plattelandsgebied bevindt of een gebied met hoge werkloosheid door het indienen van een TEA benoemingsbrief aan de USCIS. Er zijn verschillende vormen van bewijs die kunnen gebruikt worden om te bewijzen dat de EB-5 investering zal worden uitgevoerd in een gericht werkgelegenheidsgebied. Enkele tips voor het verkrijgen van voldoende bewijs voor een TEA benoeming:

  • Het contacteren van het Amerikaans Bureau voor Arbeidsstatistieken en Lokale Werkloosheidsstatistieken voor het verkrijgen van gepubliceerde technische rapporten.
  • Een brief verkrijgen van een statelijk overheidsorgaan dat bewijs geeft van hoge werkloosheid in het gebied of van de kwalificatie als landelijk gebied
  • Het verstrekken van andere statistische documentatie

Als de EB-5 investering voldoet aan de drempel van $1 miljoen bestaat er geen noodzaak voor betrokkenheid van de staat in het TEA benoemingsproces. Als echter de investering wordt gemaakt volgens het $500.000 niveau dan kan de betrokkenheid van de staat noodzakelijk zijn, al is het niet essentieel. TEA benoeming kan op 2 manieren bereikt worden:

 

  1. TEA benoeming via de USCIS Benoeming door de USCIS vereist dat de aanvrager bewijs indient (voorbeelden hierboven gegeven), dat de locatie van de nieuwe commerciële onderneming waarin de aanvrager investeert een gemiddelde werkloosheid bezit van 150 procent van het nationale gemiddelde.

  2. TEA benoeming door de regering van de staat De aanvrager kan een brief indienen van een erkend staatsorgaan waarin wordt verklaard dat de locatie van de nieuwe commerciële onderneming werd benoemd tot een gebied van hoge werkloosheid.

Benoemde TEAs

Sommige staten bieden een gecertificeerde lijst aan van gerichte werkgelegenheidsgebieden die reeds zijn geïdentificeerd (zie hieronder), maar certificeringen worden nog steeds gegeven op individuele basis.

California
Colorado
Connecticut
Florida
Georgia
Idaho
Illinois
Indiana
Kansas
Michigan
New Jersey
New York
North Carolina
Ohio
South Carolina
Tennessee
Utah
Virginia
Washington
Wisconsin

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.