+1-800-997-1228
EB5 Investors

EB-5 Visum Basisprincipes

Overzicht EB-5 Visum

EB-5 visa laten buitenlanders toe te immigreren binnen de Verenigde Staten als zij een investering maken in een Amerikaans bedrijf. De Amerikaanse Burgerschaps- en Immigratiedienst (United States Citizenship and Immigration Services of kort USCIS) beheert het EB-5 Immigrant Investeerdersprogramma. EB-5 visa, ook wel bekend als de “vijfde voorkeur” visa van de visa gebaseerd op werkgelegenheid, zijn immigratievisa. Dit betekent dat EB-5 visumhouders een groene kaart krijgen waarmee ze uiteindelijk permanent kunnen wonen en werken in de Verenigde Staten. EB-5 visumhouders kunnen ook hun echtgen(o)ot(e) en ongehuwde kinderen onder de 21 naar de Verenigde Staten overbrengen. Recente verbeteringen door de USCIS naar meer transparantie in het EB-5 investeerderprogramma hebben geleid tot een groter aantal aanvragers in de afgelopen jaren. Kijk hieronder voor meer informatie over de geschiedenis van het EB-5 programma, de EB-5 vereisten, de stappen van het EB-5 proces, de EB-5 Regionale Centra, permanente verblijfsvergunning en het VS staatsburgerschap.

EB-5 Geschiedenis

Het EB-5 visum programma werd in 1990 opgericht door het Congres van de Verenigde Staten. De Immigratiewet van 1990 (Immigration Act) creëerde het programma om de economische groei van de VS te bevorderen door middel van buitenlandse investeringen. In 1993 wakkerde het Congres de interesse in het EB-5 programma verder aan door het Immigrant Investeerders Pilootprogramma dat door de USCIS benoemde EB-5 Regionale Centra vastlegde. Het Congres en de USCIS voerden een aantal verdere EB-5 hervormingen door die gericht zijn op het elimineren van fraude, het standaardiseren van de goedkeuring van de aanvragen, het verlengen van de aanvraagprocedure en het toekennen van meer personeel aan het programma. Deze hervormingen hebben bijgedragen tot de drastische verhoging in deelname aan het EB-5 programma over de laatste jaren.

EB-5 Vereisten

Er zijn verschillende vereisten waaraan buitenlandse investeerders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een EB-5 visum. Beleggers moeten het vereiste kapitaal investeren in een Amerikaans bedrijf. De vereiste investeringen bedragen normaal $ 500.000 of 1 miljoen dollar, afhankelijk van waar het bedrijf dat de investering ontvangt zich bevindt. Ongeacht het bedrag, moet de EB-5 investering leiden tot het creëren van 10 voltijdse Amerikaanse jobs voor een periode van minstens twee jaar. EB-5 investeringen moeten ook worden gemaakt in een goedgekeurde bedrijfsentiteit. Goedgekeurde bedrijfsentiteiten omvatten nieuwe op winst gerichte commerciële bedrijven die verschillende mogelijk bedrijfsvormen kunnen aannemen. EB-5 visumaanvragers kunnen ook investeren in Regionale Centra die toezien op EB-5 investeringsprojecten.

EB-5 Stappen

Er zijn vier belangrijke stappen in de EB-5 visum aanvraagprocedure. Ten eerste, moeten de aanvragers een zakelijke Amerikaanse entiteit aanduiden waarin ze willen investeren. Ten tweede moeten de aanvragers het vereiste kapitaal investeren in het gekozen bedrijf en een I-526 aanvraag indienen. Ten derde moet de aanvrager een voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning verkrijgen die hen toestaat om te verhuizen naar de Verenigde Staten om toezicht te houden op hun investering gedurende een periode van twee jaar. Aanvragers verkrijgen hun tweejarige voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning na de goedkeuring van de I-526 aanvraag indien de investeerder zich al in de Verenigde Staten bevindt, of de DS-230 aanvraag als de investeerder zich buiten de Verenigde Staten bevindt. Tot slot moet de aanvrager aantonen dat volledig voldaan is aan alle EB-5 programmavereisten door het indienen van de I-829 aanvraag binnen de twee jaar. EB-5 investeerders verkrijgen hun onvoorwaardelijke permanente verblijfsvergunning zodra de I-829 aanvraag werd goedgekeurd.

EB-5 Regionale Centra

Er zijn twee investeringsmogelijkheden voor aanvragers van een EB-5 visum. EB-5 aanvragers kunnen investeren als een persoon (rechtstreeks) of ze kunnen investeren via een EB-5 Regionaal Centrum. Als de aanvrager als persoonlijk investeert, dan moeten ze zelf hun eigen project vinden om in te investeren. Ook moet zij een directe, leidinggevende rol spelen in het toezicht op hun investeringsproject. EB-5 aanvragers kunnen ook investeren door middel van EB-5 Regionale Centra. EB-5 Regionale Centra bezitten een benoeming van de USCIS voor het beheren van EB-5 investeringsprojecten. EB-5 investeringen door middel van een Regionaal Centrum brengen verschillende voordelen met zich mee. Regionale Centra zijn onderworpen aan flexibelere EB-5 vereisten voor het creëren van werkgelegenheid en kunnen normaal ook een grotere investeringskapitaal bundelen door meerdere investeerders aan te trekken. Regionale Centra moeten ook actief voldoen aan de USCIS verordeningen, hetgeen helpt de last te verlichten voor de investeerders, die anders op hun eentje verantwoordelijk zouden zijn voor het voldoen aan alle richtlijnen. Regionale Centra laten investeerders toe zich terughoudender op te stellen ten opzichte van het EB-5-programma door minder directe betrokkenheid te eisen. Ongeveer 90 procent van de aanvragers maken hun investeringen door middel van een Regionaal Centrum.

Permanente Verblijfsvergunning

Immigranten die met succes het EB-5 visum programma afronden doordat hun I-829 aanvraag aanvaard werd, worden dan wettige permanente inwoners van de Verenigde Staten. Permanente inwoners krijgen een groene kaart, die hen toelaat permanent te wonen en te werken in de Verenigde Staten. Permanente bewoners kunnen overal in de Verenigde Staten wonen en werken. Permanente bewoners kunnen reizen zonder visum en kunnen werken in de Verenigde Staten zonder sponsoring van een Amerikaanse werkgever. Een Permanente verblijfsvergunning kan ook worden toegekend aan de EB-5 echtgen(o)ot(e) en ongehuwde kinderen jonger dan 21 van de investeerder.

Staatsburgerschap

EB-5 investeerders hebben de mogelijkheid om het staatsburgerschap van de Verenigde Staten te verkrijgen na het afronden van het EB-5-programma. Om in aanmerking te worden voor het Amerikaanse staatsburgerschap moeten de EB-5 visumhouders eerst gedurende minstens vijf jaar permanente inwoners zijn. Daarna kunnen de EB-5 visumhouders een naturalisatieprocedure starten die hen toelaat Amerikaanse staatsburgers te worden. Staatsburgers genieten van nog meer rechten dan permanente inwoners. Staatsburgers verkrijgen stemrecht dat hen toelaat deel te nemen aan federale, statelijke en lokale openbare verkiezingen. Sponsoring van buitenlandse familieleden is ook makkelijker voor VS staatsburgers. Staatsburgers komen ook in aanmerking voor bepaalde bijstandsprogramma’s van de overheid.

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.