+1-800-997-1228
EB-5 BASISPRINCIPES

EB-5 Visum Vereisten

Buitenlandse investeerders moeten voldoen aan specifieke vereisten van de Amerikaanse Burgerschaps- en Immigratiedienst (USCIS) om een permanente verblijfsvergunning te verkrijgen met het EB-5 visumprogramma. In het algemeen moet de belegger voldoen aan het vereiste bedrag voor het te investeren kapitaal, de vereiste van jobcreatie en verzekeren dat het bedrijf dat de investering ontvangt voor het EB-5 programma in aanmerking komt. EB-5 visumaanvragers, hun echtgeno(o)t(e) en hun kinderen jonger dan 21 verkrijgen hun permanente verblijfsvergunning/groene kaart zodra alle vereisten zijn voldaan en zijn goedgekeurd door de USCIS.

 

EB-5 Vereist investeringsbedrag

Van EB-5 visumaanvragers wordt normaal verwacht dat ze $500.000 of $1 miljoen kapitaal investeren in een Amerikaanse commerciële onderneming. De EB-5 investering kan gebeuren onder de vorm van cash geld, voorraad, machines, een geborgde schuld, vastgoed of cashequivalenten en wordt gewaardeerd in VS Dollar aan de reële marktwaarde.

Het minimaal te investeren kapitaal vereist voor het EB-5 visum programma kan verlaagd worden van 1 miljoen dollar tot $500.000 wanneer geïnvesteerd wordt in een commerciële entiteit die in een gericht werkgelegenheidsgebied (TEA) ligt. Het EB-5 project moet ofwel gelegen zijn in een landelijk gebied ofwel in een gebied met hoge werkloosheid om in aanmerking te komen voor een TEA benoeming.

Hoge werkloosheid gebieden zijn geografische gebieden met een werkloosheidspercentage van minstens 150 procent ten opzichte van de nationale werkloosheid op het moment van de EB-5 investering. Plattelandsgebieden zijn geografische regio's die buiten een stad gelegen zijn met een bevolking van 20.000 of meer mensen. Plattelandsgebieden kunnen ook geografische regio’s zijn die buiten de door het Amerikaanse Ministerie van Begrotingsbeheer en Begrotingsdienst aangeduide statistische metropoolgebieden liggen.

 

EB-5 vereisten van jobcreatie

shutterstock_142831912De USCIS vereist dat de EB-5 investeringen leiden tot de creatie van 10 voltijdse jobs voor Amerikaanse werknemers. Deze jobs moeten worden gecreëerd binnen de periode van twee jaar nadat de investeerder zijn voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning heeft verkregen. In sommige gevallen moet de investeerder kunnen aantonen dat de investering heeft geleid tot het scheppen van rechtstreekse jobs voor werknemers die werken binnen de commerciële entiteit die de investeringen heeft ontvangen. Daarentegen moet de EB-5 investeerder slechts aantonen dat 10 onrechtstreekse of afgeleide voltijdse jobs werden gecreëerd als de investering werd verricht in een regionaal centrum. Onrechtstreekse jobs zijn jobs gecreëerd in bedrijven die goederen of diensten leveren aan het EB-5 project. Afgeleide jobs zijn jobs gecreëerd in de ruime gemeenschap ten gevolge van het inkomen dat EB-5 projectmedewerkers spenderen.

 

EB-5 Bedrijfsentiteiten

Er zijn verscheidene soorten bedrijfsentiteiten waarin een EB-5 visumaanvrager kan investeren. In het algemeen, kunnen de aanvragers rechtstreeks investeren in een nieuwe commerciële onderneming of in een regionaal centrum. Nieuwe commerciële ondernemingen zijn wettige op winst gerichte entiteiten die verscheidene bedrijfsvormen kunnen aannemen. Dergelijke ondernemingsstructuren zijn o.a. naamloze vennootschappen, beperkte of onbeperkte partnerschappen, eenmanszaken, bedrijfstrusts, of andere bedrijfsstructuren met privé of publieke eigendom. Alle nieuwe commerciële ondernemingen moeten na 29 november 1990 zijn opgericht.

Nochtans kunnen ook oudere commerciële ondernemingen in aanmerking komen als de investering leidt tot een toename van 40 procent in het aantal werknemers of de nettowaarde, of als een ouder bedrijf dermate wordt geherstructureerd dat dit leidt tot een nieuwe commerciële onderneming. Naast individuele ondernemingen, kunnen aanvragers van een EB-5 visum ook investeren in EB-5 Regionale Centra. Regionale Centra beheren EB-5 projecten. Het kan voordeliger zijn voor een investeerder om te investeren in een project beheerd door een Regionaal Centrum omdat de investeerder dan het EB-5 project niet alleen moet uitwerken.

 

Samenvatting EB-5 visum vereisten

  • Kapitaalinvestering van $1 miljoen, $500.000 in een gericht werkgelegenheidsgebied (TEA)
  • De investeringen moet gebeuren in een Amerikaanse, op winst gerichte, commerciële entiteit
  • De investering moet twee jaar lang 10 voltijdse Amerikaanse jobs creëren

 

 

Geïnteresseerd om meer te weten te komen over de EB-5 visumvereisten? Bekijk dan de volgende gerelateerde artikelen van onze meewerkende auteurs:

  • EB-5 Investeerder Visumvereisten door Fredrick Voigtmann
  • EB-5 Aanvragen door Julia Roussinova

 

 

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.