+1-800-997-1228
EB-5 BASISPRINCIPES

I-526 Vereisten

Door Jen Hermansky
Voor investeerders op zoek naar een groene kaart via het EB-5 visumprogramma, is de eerste stap in het proces het kiezen van een project en het maken van de vereiste investering. Om het EB-5 visum te ontvangen en te starten op het pad naar de groene kaart en het burgerschap moet u de I-526 aanvraag of “Immigratieaanvraag voor Buitenlandse Ondernemers” indienen, samen met bijbehorend bewijsmateriaal ter staving van de programmavereisten voor de Amerikaanse Burgerschaps- en Immigratiedienst (United States Citizenship and Immigration Services of kort USCIS). De USCIS evalueert en beoordeelt dan de I-526 aanvragen door de controle van volgende criteria:

 

1. De Investering werd gemaakt in in een nieuwe commerciële onderneming

De vereisten voor een EB-5 visumAls een EB-5 investeerder moet u bewijzen dat uw investering werd gemaakt in een bedrijf dat “nieuw” is. Een nieuwe commerciële onderneming ( NCE ) is elke op winst gerichte activiteit opgericht na 29 november 1990, gevormd voor de voortdurend uitbating van een wettig bedrijf, waaronder - maar niet beperkt tot - een partnerschap (hetzij algemeen of beperkt), een joint venture, een eenmanszaak, een holding, een zakelijke trust, een bedrijf of andere entiteit die particuliere of openbare eigendom kan zijn. Deze definitie kan een commerciële onderneming behelzen (en omvat niet een niet-commerciële activiteit, zoals het bezitten en uitbaten van een privé woning) bestaande uit een holding en haar dochterondernemingen in volledige eigendom, mits elk van hen is betrokken bij een op winst gericht activiteit gevormd voor de voortdurende uitbating van een wettig bedrijf. In de context van het Regionaal Centrum is de nieuwe commerciële onderneming het fonds waarin de buitenlander investeert. Meestal neemt het fonds de vorm aan van een beperkte partnerschap (~NL en BE comanditaire vennootschap) of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In de rechtstreekse, niet-Regionaal Centrum context, is de nieuwe commerciële onderneming het bedrijf waar de buitenlander in investeert dat ook de jobs creëert voor Amerikaanse werknemers.

 

2. Investeringen van de vereiste hoeveelheid kapitaal

Een EB-5 aanvraag moet worden gestaafd door het bewijs dat de aanvrager het minimaal vereiste kapitaal heeft geïnvesteerd . Zowel in de context van het regionaal centrum en die van de rechtstreekse investering zijn er minimale investeringen vereist van $500.000 vereiste als het project of NCE (respectievelijk) gelegen is in een gericht werkgelegenheidsgebied (TEA). Als het project of de NCE zich bevindt buiten een gericht werkgelegenheidsgebied, dan is het minimumbedrag van de investering $1.000.000.

De USCIS verwacht dat de investeerder de fondsen onherroepelijk vastlegt in de onderneming. De fondsen moeten risico lopen en gebruikt worden door de nieuwe commerciële onderneming om werkgelegenheid te scheppen.

 

3. Wettige bron van kapitaal

Fondsen gebruikt voor de EB-5 investeringen moeten wettig verkregen worden. De investeerder moet alle inkomstenbronnen aantonen van de investering van $500.000 of $1.000.000 en vervolgens de buitenlandse fondsen van de investeerder traceren naar de nieuwe commerciële onderneming. Gebruikelijke inkomstenbronnen zijn salarissen, uitkeringen van bedrijven of investeringen, verkoop van onroerend goed, hypotheek van persoonlijke activa in eigendom van de investeerder, of giften van derden. Als de investeerder de bron van de fondsen ontvangt als een schenking, moet de schenker zijn fondsen die dienden voor de investering volledig traceren. Fondsen verdiend of verkregen in de Verenigde Staten, terwijl de investeerder nog niet het correcte migratiestatuut had, worden geacht onwettig te zijn verworven.

 

4. Actieve betrokkenheid in de nieuwe commerciële onderneming

De investeerder wordt geacht deel te nemen aan het beheer van de nieuwe commerciële onderneming ofwel door het dagelijks beheer of door te helpen bij het formuleren van het ondernemingsbeleid. De investeerder kan geen louter passieve rol spelen met betrekking tot zijn investering.

In de context van een Regionaal Centrum, hebben investeerders in een EB-5 onderneming georganiseerd als een beperkte partnerschap, normaal de rechten en plichten die aan beperkte partners verleend zijn in het kader van de Wet op de Beperkte Partnerschappen. Hetzelfde geldt voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dit niveau van betrokkenheid is voldoende voor EB-5 doeleinden. In de context van van de rechtstreekse investering kan de investeerder het bedrijf besturen of het beleid formuleren door lid te zijn van de Raad van Bestuur of hij kan controle uitoefenen over het bedrijf door zijn stemrecht.

 

5. Job Creatie

De nieuwe commerciële onderneming moet minstens 10 voltijdse jobs creëren voor geschikte werknemers voor elke EB-5 investeerder. In het kader van de rechtstreekse investering moeten er 10 voltijdse jobs gecreëerd worden (35 of meer uur per week), voor permanente werknemers en voor W-2 werknemers van de nieuwe commerciële onderneming. Deze definitie omvat niet de EB-5 investeerder, de familieleden van de EB-5 investeerder (echtgen(o)ot(e) en kinderen jonger dan 21), of elke niet-immigratie buitenlander. Op het moment van de I-526 aanvraag, indien er nog geen aanwervingen gebeurd zijn, moet er een uitgebreid ondernemingsplan bestaan met een volledig aanwervingsplan dat beschrijft welke jobs gecreëerd zullen worden en wanneer deze aangeworven zullen worden.

In de context van het regionaal centrum, om aan te tonen dat de nieuwe commerciële onderneming voldoet aan de wettelijke jobcreatievereiste, moet de aanvraag aantonen dat de investering tot voltijdse jobs heeft geleid van minstens 10 personen, dit kan het geval zijn op een rechtstreekse of onrechtstreekse manier, door middel van inkomsten uit de regionale centrumprojecten. Het aantal onrechtstreekse jobs gecreëerd door middel van een EB-5 investeringskapitaal is gebaseerd op een ondernemingsplan en een gedetailleerde economische analyse.De EB-5 aanvraag moet bewijsmateriaal bevatten in de vorm van een economisch rapport, dat er 10 onrechtstreekse jobs zullen worden gecreëerd voor elke investeerder in het project.

 

Conclusie

Als aan deze vereisten wordt voldaan, zal de I-526 aanvraag normaal gezien goedgekeurd worden. Als de investeerder en zijn familie zich in het buitenland bevinden, zullen zij een aanvraag indienen voor immigratie visa op een Amerikaans consulaat in het buitenland. Bij het binnenkomen van de VS, met de EB-5 visa, zullen ze voorwaardelijke permanente inwoners van de Verenigde Staten worden. Als de investeerder en zijn familie in de Verenigde Staten zijn, kunnen zij in aanmerking komen voor het aanpassen van hun status van voorwaardelijke permanente bewoners. Voorwaardelijke permanente verblijfsvergunningen worden verleend voor twee jaar, en aan het einde van die twee jaar kunnen de investeerder en zijn gezin een I-829 aanvraag indienen om op dat moment die voorwaarden te verwijderen. De investeerder moet op dat moment aantonen dat de nieuwe commerciële onderneming voortgezet werd tijdens de periode van voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning, dat de investeringen gemaakt tijdens de tweejarige periode van voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning werden behouden en dat 10 jobs werden gecreëerd.

 

Jen Hermansky is een EB-5 immigratieadvocaat bij Greenberg Traurig, LLP in Philadelphia, Pennsylvania.

 

 

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.