+1-800-997-1228
EB-5 BASISPRINCIPES

EB-5 stap voor stap

Hoe een permanente verblijfsvergunning (green card) verkrijgen met het EB-5 programma

Er zijn vier algemene stappen die investeerders moeten doorlopen om een permanente inwoner te worden van de Verenigde Staten via het EB-5 visa programma. Zodra deze stappen voltooid zijn, kunnen de EB-5 investeerders, hun echtgeno(o)t(e) en hun ongehuwde kinderen jonger dan 21 een permanente verblijfsvergunning krijgen voor de VS. Vijf jaar na het verkrijgen van hun permanente verblijfsstatus kunnen ze opteren voor een volwaardig U.S. burgerschap.

Stap 1: Een EB-5 project zoeken

Locating an EB-5 Project De EB-5 aanvrager moet eerst een geschikt ondernemingsproject vinden om in te investeren. EB-5 ondernemingsprojecten nemen over het algemeen de vorm aan van ofwel nieuwe commerciële ondernemingen, ofwel projecten van Regionale Centra. Overzeese migratiebemiddelaars helpen EB-5 investeerders vaak bij het vinden van een project dat het best past bij hun behoeften. Aanvragers moeten ook verzekeren dat ze voldoen aan de inkomenseisen als geaccrediteerde investeerder om verder te gaan met het EB-5 proces.

Stap 2: Kapitaalinvesteringen en de I-526 aanvraag

File Form I-526 Na het kiezen van een project om in te investeren moeten de aanvragers het vereiste kapitaal in het door hun gekozen project investeren. De investering moet ofwel 1 miljoen dollar bedragen, ofwel $500.000 als het project gelegen is in een Gericht Werkgelegenheidsgebied (Targeted Employment Area of TEA). Deze investeringen worden vaak geplaatst op een geblokkeerde rekening. Vervolgens levert een immigratieadvocaat het bewijs van deze investering door het indienen van een I-526 aanvraag bij de Amerikaanse Burgerschaps- en Immigratiediensten (United States Citizenship and Immigration Services of hierna kort USCIS). Gewoonlijk antwoordt de USCIS-dienst de aanvragers na 12 tot 18 maanden of hun I-526 aanvraag wel of niet aanvaard werd. De meeste Regionale Centra zullen uw investering terugbetalen als uw I-526 aanvraag geweigerd werd.

Stap 3: Tweejarige voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning

Tweejarige Voorwaardelijke Verblijfsvergunning De derde stap van het EB-5 aanvraagproces bestaat erin dat de aanvrager een twee jaar durende, voorwaardelijke verblijfsvergunning krijgt voor de Verenigde Staten zodat zij het project gefinancierd met hun EB-5 investering kunnen uitvoeren. EB-5 investeerders mogen in de VS verblijven van zodra hun I-526 aanvraag werd goedgekeurd door de USCIS-dienst. De verblijfsvergunning kan op twee manieren verkregen worden:

1. Als de EB-5 investeerder reeds een wettige status heeft in de Verenigde Staten dan moeten zij formulier I-485 indienen om hun status aan te passen naar de status van voorwaardelijke permanente inwoner

2. Als de investeerder nog geen wettige status heeft in de Verenigde Staten, dan moeten ze een aanvraag indienen voor een Immigrantenvisum door het indienen van formulier DS-230 bij het Nationale Visum Centrum (National Visa Center) en zij moeten dit afgeven bij het consulaat of de ambassade van de VS in hun thuisland.

Beide stappen vergen doorgaans de hulp van een immigratieadvocaat en het Immigrantenvisum wordt, gemiddeld, verstrekt binnen de zes tot twaalf maanden. Tijdens de tweejarige periode van de voorwaardelijke verblijfsvergunning moet de investeerder voldoen aan de vereisten van fysieke aanwezigheid en kan hij maximaal één jaar buiten de VS verblijven zonder het verkrijgen van een terugkeervergunning.

Stap 4: Onvoorwaardelijke permanente verblijfsvergunning en de I-829 aanvraag

Dien I-829 aanvraag inDe laatste stap in het EB-5 visumproces bestaat erin dat de aanvragers een onvoorwaardelijke permanente verblijfsvergunning bekomen door het verwijderen van hun tweejarige voorwaardelijke status. De I-829 aanvraag wordt ingediend bij de USCIS-dienst 90 dagen vóór de verjaardag van de datum dat de aanvrager de oorspronkelijke voorwaardelijke verblijfsvergunning ontving. Deze aanvraag bewijst dat de investeerder heeft voldaan aan alle vereisten van het EB-5 visumprogramma. De USCIS-dienst reikt dan bijna steeds een permanente groene kaart (green card) uit binnen de zes tot acht maanden na het indienen van de I-829 aanvraag. De investeerder, zijn of haar echtgeno(o)t(e) en hun ongehuwde kinderen jonger dan 21 kunnen dan permanent wonen en werken in de Verenigde Staten en hebben de mogelijkheid om VS burgers te worden na een periode van vijf jaar vanaf de datum waarop zij hun oorspronkelijke voorwaardelijke verblijfsvergunning ontvingen.

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.