+1-800-997-1228
EB-5 BASISPRINCIPES

Geschiedenis van het EB-5 programma

shutterstock_119536138Het Immigrant Investeerdersprogramma, beter bekend als EB-5, werd gecreëerd door de Immigratiewet van 1990 (Immigration Act of IMMACT90) van het Amerikaanse Congres. Deze wet hervormde het VS immigratiesysteem aanzienlijk en bevatte ,naast andere belangrijke hervormingen, wijzigingen in niet-immigratie visumcategorieën, deportatieregels en verhoogde wettelijke immigratielimieten. Het Congres creëerde het EB-5 programma om de economie van de VS te stimuleren door buitenlandse ondernemers de mogelijkheid te bieden om permanent te wonen en te werken in de Verenigde Staten nadat zij hebben geïnvesteerd in een Amerikaanse commerciële onderneming. In 1993 creëerde het Congres het Immigrant Investeerders Pilootprogramma om meer belangstelling te wekken voor het EB-5 visumprogramma. Dit nieuwe pilootprogramma richtte EB-5 Regionale Centra op. Regionale centra zijn bedrijfsentiteiten die een speciale benoeming ontvangen van de Amerikaanse Burgerschaps en Immigratie Dienst (United States Citizenship an Immigration Service of kot USCIS) om EB-5 investeringen te beheren en banen te scheppen.

EB-5 visumhervormingen van de jaren negentig

Er werden verschillende grote aanpassingen gemaakt aan het EB-5-programma in de late jaren negentig. Deze veranderingen waren het gevolg van de ontdekking van de lakse handhaving van de regelgeving en van fraude met EB-5 investeringen. De uitspraak van de Amerikaanse Districtsrechtbank in de rechtszaak van de VS tegen O’Connor ontdekte frauduleuze EB-5 investeringen. Het Administrative Beroepsorgaan (Administrative Appeals Office of kort AAO), het Beroepsorgaan van de USCIS, bracht wijzigingen aan in de EB-5 vereisten in 1998. Deze wijzigingen vereisen van investeerders dat ze bewijzen dat EB-5 investeringen afkomstig zijn uit wettige inkomsten en dat investeerders persoonlijk betrokken zijn bij het EB-5 project, ook werden gegarandeerde investeringsrendementen verboden. De USCIS probeerde om deze nieuwe regels met terugwerkende kracht toe te passen op eerdere EB-5 zaken. Echter, het arrest van Chang tegen de VS verklaarde deze praktijk onwettig. Het aantal EB-5 aanvragers daalde aanzienlijk nadat de nieuwe verordeningen werden uitgevaardigd.

De AAO streeft ernaar dat EB-5 verordeningen uniform worden toegepast voor alle nieuwe aanvragen en nam in die zin vier extreem belangrijke precedentsbeslissingen in de jaren negentig: de zaak van Ho, de zaak van Hsiung, de zaak van Izummi en de zaak van Soffici. Deze precedenten zijn nog steeds bindend voor huidige EB-5 toepassingen. In deze besluiten, maakte de AAO belangrijke bepalingen voor de programmavereisten, waaronder het soort commerciële entiteit dat EB-5 investeringen kan uitvoeren, de kwalificaties voor de wettelijke financieringsbron, en hoe de investering kan worden beheerd.

EB-5 visumhervormingen van de jaren 2000

Het Congres nam de Basis Pilootprogramma Uitbreidingswet van 2003 aan om het EB-5-programma te helpen nieuw leven in te blazen. Deze wet verplichtte het Overheidsboekhoudkantoor (Government Accounting Office of GAO) een grondig onderzoek uit te voeren naar het EB-5 visa programma. Uit dit onderzoek is gebleken dat elk jaar slechts een fractie van de 10.000 visa toegewezen aan het EB-5 programma werkelijk worden toegekend. Deze ontdekking heeft geleid tot meer programmahervormingen. Een dergelijke hervorming was de oprichting van de Investeerder en Regionaal Centrum Eenheid (IRCU) in 2005. Deze speciale eenheid van de USCIS houdt toezicht op het EB-5 programma, waaronder individuele controle (auditing), ontwerp van formulieren, ontwikkeling van nieuwe regelgeving en beleidsvoering. De vorming van de IRCU heeft geleid tot een betere coördinatie en verhoogde betrouwbaarheid in het EB-5 programma.

Veranderingen in het beleid van EB-5

De USCIS vaardigde een herzien EB-5 beleidsadvies uit in 2009. De USCIS centraliseerde de EB-5 verwerking in het Californië DienstenCentrum (CSC). Voordien vond de verwerking plaats in twee verschillende centra - Californië en Texas. Hoewel het nog geen permanent programma is, wordt het EB-5 programma steeds opnieuw goedgekeurd. In 2009 breidde President Obama het EB-5 Immigrant Investeerder PilootProgramma uit tot en met 30 september 2012. President Obama keurde een verlenging goed van drie jaar op 28 september 2012 dewelke het EB-5 Immigrant Investeerder PilootProgramma zal verlengen tot 2015.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie ook
Hoe de USCIS het EB-5 programma kan verbeteren door Fredrick Voigtmann

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.