+1-800-997-1228
EB-5 BASISPRINCIPES

Permanente verblijfsvergunning

Wat is een permanente VS verblijfsvergunning (groene kaart)?

Een permanente VS verblijfsvergunning is een immigratiestatus die immigranten toelaat permanent te wonen en te werken in de Verenigde Staten. Buitenlandse immigranten die een wettige permanente verblijfsvergunning krijgen, ontvangen een permanente inwonerskaart, ook bekend als een groene kaart (green card). EB-5 visumaanvragers worden permanente inwoners nadat hun I-526 aanvraag werd goedgekeurd door de Amerikaanse Burgerschaps- en immigratiedienst (United States Citizenship and Immigration Services of kort USCIS). Ze worden echter eerst tweejarige, voorwaardelijke permanente inwoners in plaats van volwaardige, permanente inwoners met deze stap van het EB-5 visumproces. Dit laat de aanvrager toe om naar de Verenigde Staten te komen om gedurende een periode van twee jaar toezicht te houden op hun EB-5 investering. Aan het einde van deze periode doet de investeerder een aanvraag voor een volwaardige permanente verblijfsstatus door het indienen van de I-829 aanvraag. Zodra deze aanvraag geaccepteerd wordt, kunnen de investeerder, zijn of haar echtgeno(o)t(e) en hun ongehuwde kinderen jonger dan 21 wonen en werken in de Verenigde Staten voor de rest van hun leven. Ze krijgen ook de mogelijkheid om na vijf jaar volwaardig VS staatsburgerschap aan te vragen.

Rechten van permanente inwoners (groene kaarthouders)

Permanente inwoners van de Verenigde Staten, ook wel bekend als groene kaarthouders, krijgen heel wat rechten toegekend. Permanente inwoners kunnen om het even waar in de Verenigde Staten permanent wonen en werken, met andere woorden, permanente inwoners kunnen kiezen om te wonen en werken in gelijk welke VS staat die zij wensen. Permanente inwoners zijn volledig beschermd door alle federale, staats- en lokale Amerikaanse wetten.

BROKER DEALER

Ze hebben ook toegang tot een van de beste systemen voor hoger onderwijs in de wereld en kunnen mogelijks de internationale inschrijvingsgelden van hogescholen en universiteiten te vermijden. Door te leven in de Verenigde Staten, hebben permanente inwoners ook makkelijke toegang tot gezondheidszorg van wereldklasse . Indien gewenst, kunnen permanente inwoners ook op elk moment tijdens de periode van hun permanente verblijfsvergunning reizen maken buiten de Verenigde Staten. Ze hebben ook het recht om VS burgers te worden als ze dat verkiezen, hoewel dit geen vereiste is voor de permanente verblijfsvergunning.

BROKER DEALER

Rechten van de permanente verblijfsvergunning

  • Mogelijkheid om overal in de Verenigde Staten te wonen en te werken
  • Volledige bescherming door lokale, statelijke en federale VS wetten
  • Toegang tot een hoger onderwijssysteem van wereldklasse
  • Toegang tot gezondheidszorg van wereldklasse
  • Mogelijkheid om te reizen buiten de Verenigde Staten
  • Optie tot het verkrijgen van VS staatsburgerschap

Verantwoordelijkheden van permanente inwoners

Naast het verkrijgen van uitgebreide rechten, dragen permanente inwoners ook heel wat verantwoordelijkheden. Zij moeten, net als Amerikaanse burgers, alle op hen van toepassing zijnde belastingen betalen. Dit betekent dat permanente inwoners een aangifte in de inkomstenbelasting moeten doen bij de Amerikaanse Interne Inkomensdienst (Internal Revenue Service of IRS). Deze belasting is gebaseerd op het bruto wereldwijde inkomen van de permanente inwoner.

BROKER DEALER

Desalniettemin kunnen immigranten uit landen die een belastingsverdrag hebben met de Verenigde Staten aftrek verkrijgen voor het betalen van buitenlandse belastingen. Groene kaarthouders moeten ook alle toepasselijke staatsbelastingen betalen. Net als VS burgers moeten alle mannelijke permanente inwoners tussen 18 en 25 jaar zich registreren bij de Recruteringsdienst (Selective Service). Registreren bij de Recruteringsdienst zorgt ervoor dat deze mannen kunnen opgeroepen worden voor het Amerikaanse leger als de Verenigde Staten oorlog voert. Permanente inwoners moeten ook een goed (zedelijk) gedrag bezitten.

BROKER DEALER

Verantwoordelijkheden van de permanente verblijfsvergunning

* Registratie bij de Recruteringsdienst betekent niet dat u moet dienen onder de Amerikaanse Strijdkrachten

 

Permanente verblijfsvergunning ten opzichte van staatsburgerschap

Het VS staatsburgerschap en de permanente verblijfsvergunning zijn niet hetzelfde. Permanente inwoners kunnen geen Amerikaans paspoort bezitten. Permanente inwoners blijven daarentegen onderdanen van hun land van oorsprong. Het is permanente inwoners niet toegestaan om te stemmen of om zich verkiesbaar te stellen in de Amerikaanse verkiezingen. Burgers kunnen gemakkelijker familieleden overbrengen naar de Verenigde Staten en hebben een betere toegang tot federale banen. Amerikaanse burgers komen ook in aanmerking voor meer federale hulp- en voordelenprogramma’s zoals Medicare en de Sociale Zekerheid. Permanente inwoners zijn onderworpen aan vereisten van fysieke aanwezigheid terwijl dat niet het geval is voor Amerikaanse burgers. Zo kunnen permanente inwoners hun verblijfsstatus verliezen als ze zich langer dan een jaar buiten de VS bevinden zonder het bekomen van een correcte terugkeervergunning; als ze verhuizen naar een andere land met de bedoeling daar permanent te wonen; of als ze geen federale belastingaangifte indienen terwijl ze in het buitenland wonen voor welke tijdsduur dan ook . Om te genieten van de rechten van volwaardige staatsburgers moeten permanente inwoners een aanvraag doen voor het Amerikaanse staatsburgerschap bij de USCIS-dienst. Permanente inwoners kunnen normaal een aanvraag voor volwaardig staatsburgerschap indienen na een verblijf van een periode van vijf jaar in de Verenigde Staten.

BROKER DEALER

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.