+1-800-997-1228
EB-5 BASISPRINCIPES

Amerikaanse staatsburgerschap

Hoe word ik een staatsburger van de Verenigde Staten

Er zijn twee manieren om een Amerikaans staatsburger te worden — u kunt staatsburger worden door geboorte, of u kunt na de geboorte door het naturalisatieproces een staatsburger worden.

Om een staatsburger te worden door geboorte moet u in de Verenigde Staten, of in een gebied dat onder VS jurisdictie valt, geboren zijn. Als u minstens één ouder hebt die een staatsburger was op het moment van uw geboorte en als u voldoet aan bepaalde, andere vereisten dan komt u in aanmerking om het burgerschap te verkrijgen van bij de geboorte. Als u niet geboren bent als een Amerikaans staatsburger dan moet u een Amerikaans naturalisatieproces doorlopen bij de Amerikaanse Burgerschaps- en Immigratiedienst (United States Citizenship and Immigration Services of kort USCIS).

Buitenlandse investeerders die een Amerikaanse permanente inwoner worden door het EB-5 visa programma kunnen kiezen om het staatsburgerschap aan te vragen 90 dagen vóór het verstrijken van de vijf jaar na het ontvangen van de voorwaardelijke verblijfsstatus.

Voordelen van het Amerikaanse Staatsburgerschap

US Citizenship benefits Er zijn veel voordelen verbonden aan het verkrijgen van het Amerikaanse staatsburgerschap. Staatsburgers hebben stemrecht tijdens federale, statelijke en lokale verkiezingen, hetwelk niet-staatsburgers niet hebben. In sommige gevallen kunnen burgers ook genieten van een snellere verwerkingstijd van de immigratiedienst bij het overbrengen van buitenlandse familieleden naar de Verenigde Staten. Kinderen geboren uit Amerikaanse staatsburgers worden zelfs als ze buiten de Verenigde Staten geboren worden gewoonlijk automatisch Amerikaanse staatsburgers. Staatsburgers kunnen ook genieten van het voordeel van Amerikaanse overheidsbijstand als ze in het buitenland reizen. Door het bezit van een Amerikaans paspoort kunnen staatsburgers visumvrij reizen naar een heleboel landen. Staatsburgers hebben betere toegang tot federale banen, aangezien de meeste overheidsagentschappen staatsburgerschap vereisen van hun werknemers. Ze hebben ook betere toegang tot 's werelds toonaangevend hoger onderwijs en komen makkelijker in aanmerking voor de statelijke onderwijstarieven van openbare hogescholen en universiteiten. Tot slot genieten burgers ruimere mogelijkheden voor verkiesbare posities aangezien staatsburgerschap een vereiste is voor veel politieke functies.

Voordelen Amerikaans staatsburgerschap

 • Stemrecht
 • Gemakkelijker om familieleden over te brengen naar de Verenigde Staten
 • Het burgerschap wordt uitgebreid naar kinderen van staatsburgers.
 • Mogelijkheid om te reizen met een Amerikaans paspoort
 • Goedkopere toegang tot het Amerikaans hoger onderwijssysteem
 • Toegang tot federale banen

Verantwoordelijkheden van Amerikaanse Staatsburgers

Er zijn verschillende verantwoordelijkheden die samenvallen met het Amerikaanse staatsburgerschap. Alle genaturaliseerde Amerikaanse staatsburgers moeten de Eed van Trouw afleggen. Door deze eed moeten diegenen die door het naturalisatieproces gaan zweren de Grondwet te verdedigen en te steunen, de Amerikaanse wetten te steunen en te verdedigen, de Verenigde Staten te dienen wanneer nodig en trouw te zweren aan de Verenigde Staten. Amerikaanse staatsburgers kunnen ook opgeroepen worden om te dienen in rechtzaken met een jury. Mannelijke Amerikaanse staatsburgers tussen de 18 en 25 jaar zijn verplicht zich te registreren bij de Recruteringsdienst (Selective Service), ook wel bekend als de U.S. draft. Genaturaliseerde Amerikaanse staatsburgers worden tevens aangemoedigd om deel te nemen aan het politieke proces en om de Amerikaanse waarden van tolerantie en respect hoog te houden. Amerikaanse staatsburgers zijn ook verantwoordelijk voor het betalen van alle lokale, statelijke en federale belastingen.

Verplichtingen van Amerikaanse Staatsburgers

 • Uitspreken van de Eed van Trouw
 • Dienen in rechtszaken met een jury, wanneer vereist
 • Alle lokale, statelijke en federale belastingen betalen
 • Registreren bij de Recruteringsdienst

Het naturalisatieproces

Als iemand niet in de Verenigde Staten of uit Amerikaanse ouders geboren is, moet hij/zij het naturalisatieproces doorlopen om een Amerikaans staatsburger te worden. Naturalisatie is de benaming gegeven aan het hele burgerschapsproces waarin de aanvrager moet voldoen aan alle eisen van de Wet op de Immigratie en Nationaliteit (Immigration and Nationality Act of kort INA). Personen kunnen in aanmerking komen voor het naturalisatieproces indien zij voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • Het individu was een permanente inwoner gedurende vijf jaar of meer;
 • Was een permanente inwoner gedurende 3 jaar of meer en dient de aanvraag in als de echtgeno(o)t(e) van een Amerikaanse staatsburger of,
 • Maakte deel uit van de Amerikaanse strijdkrachten

Voor het verkrijgen van staatsburgerschap moet een aanvrager een Formulier N-400 Naturalisatieaanvraag indienen bij de USCIS-dienst. In deze aanvraag moeten individuën bewijzen dat ze een goed (zedelijk) gedrag bezitten door het openbaar maken van informatie over hun criminele geschiedenis. Ingesloten bij de N-400 aanvraag moeten personen ook aantonen dat zij voldoen aan de verblijfsvoorwaarden voor naturalisatie. De aanvraag kost $595 dollar plus een extra vergoeding van $85 voor vereiste biometrische diensten. Deze biometrische gegevens omvatten vingerafdrukken, foto’s en een antecedentenonderzoek. Personen onder de leeftijd van 14 en boven de leeftijd van 79 zijn daarentegen vrijgesteld van de biometrische kosten. De verwerkingstijd voor de N-400 aanvragen varieert per USCIS locatie, maar duurt gewoonlijk vier tot zes maanden. Nadat de N-400 aanvraag werd verwerkt, worden de meeste aanvragers verplicht deel te nemen aan een interview en te slagen in een test van de kennis van de Engelse taal en de Amerikaanse maatschappij. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, zal de toekomstige staatsburger een afspraak ontvangen voor een ceremonie waarbij hij de Eed van Trouw aflegt en een Certificaat van Naturalisatie ontvangt.

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.