+1-800-997-1228
EB-5 BASISPRINCIPES

Wat is een EB-5 Project?

Omdat het EB-5-programma een belangrijke investering vereist, is het belangrijk dat EB-5 investeerders alle componenten van de EB-5 procedure begrijpen. Het kiezen van het juiste EB-5 project is bijzonder belangrijk indien de EB-5 investeerder succesvol wil zijn.

EB-5 projecten worden meestal gefinancierd door Regionale Centra ( Klik hier om te bladeren door een lijst met door de USCIS benoemde Regionale Centra). Hoewel EB-5 investeerders hun eigen, nieuwe commerciële ondernemingen kunnen samenstellen, investeren ongeveer 90 tot 95 procent van alle EB-5 visumaanvragers in een project van een Regionaal Centrum. EB-5 investeerders moeten de vereiste kapitaalinvesteringen toewijzen aan een specifiek EB-5 project. EB-5 investeringen moeten worden gedaan in een EB-5 project dat wordt beschouwd als een nieuwe commerciële onderneming dat leidt tot het scheppen van 10 voltijdse jobs voor Amerikaanse werknemers.

Nieuwe commerciële ondernemingen wordt gedefinieerd als wettige, op winst gerichte bedrijven die werden gevormd na 29 November 1990. Oudere ondernemingen kunnen in aanmerking komen als de EB-5 investering leidt tot een belangrijke bedrijfsherstructurering - of als het aantal werknemers of de netto waarde van een bestaand bedrijf met 40 procent verhoogt. De ondernemingen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals een eenmanszaak, beperkte of algemene partnerschap, vennootschap, zakelijke trust, of een andere openbare of particuliere bedrijfsvorm.

Soorten EB-5 projecten

EB-5 projecten nemen verschillende bedrijfsvormen aan en opereren binnen verscheidene sectoren. Soorten EB-5 projecten omvatten:

 • Combinatie van andere activiteit met kleinhandel
 • constructionsite Hotels
 • Sportstadia
 • Restaurants
 • Landbouwondernemingen, met inbegrip van wijngaarden en boerderijen
 • Elektrische voertuigen
 • Industriële productie
 • Biotech- en medische technologieën
 • Casino's
 • Uitgaansgelegenheden
 • Conferentiecentra
 • Kantoorgebouwen

 

Hoe een EB-5 project selecteren

Het kiezen van een Regionaal Centrum en project om in te investeren kan bijzonder lastig zijn. Toch is het kiezen van een Regionaal Centrum en een EB-5 project dat voldoet aan de USCIS criteria en dat levensvatbaar is als bedrijf misschien de belangrijkste stap in het EB-5 proces, gezien de permanente verblijfsvergunning van de investeerder afhankelijk is van het vermogen van het project om jobs te creëren en de USCIS criteria na te leven. Investeerders zijn mogelijks in eerste instantie geïnteresseerd in een bepaald project omdat ze vertrouwd zijn met de sector of de projectlocatie. Er zijn echter bepaalde vragen die voorzichtige aanvragers van een EB-5 visum zich moeten stellen alvorens te beslissen waar te investeren. Enkele goede vragen om mee te starten zijn:

 • Wat zijn de sectoren binnen de USCIS benoeming van het Regionale Centrum? Past het project hierin of moet er een voorstel tot aanpassing ingediend worden?
 • Hoeveel EB-5 investeerders hebben al ingetekend in het project?
 • Hoe worden banen gecreëerd? Hoe worden ze verdeeld over de investeerders?
 • In welke fase bevinden de andere EB-5 investeerders zich in hun visumaanvraagprocedure?
 • Voldoet het ondernemingsplan van het project aan de Zaak van Ho?
 • Welke risico's zijn er verbonden aan het project?
 • Wat is de strategie om uit het project te stappen na ontvangst van de permanente verblijfsvergunning?
 • Wat is het geschatte rendement van de investering?
 • Zal er niet EB-5 financiering worden gebruikt voor het project? Waar zal deze financiering vandaan komen?
 • Zullen de investeringen en de daarmee samenhangende vergoedingen worden terugbetaald indien de I-526 aanvraag wordt geweigerd?
 • Welke referenties bezit de initiatiefnemer van het project?
 • Welke EB-5 ervaring bezitten de immigratie- en effectenadvocaten van het Regionaal Centrum?
 • Welke screeningsprocedure is er voor potentiële investeerders?
 • Is het Regionaal Centrum of zijn de initiatiefnemers van het project ooit betrokken geweest bij een rechtszaak of faillissement?
 • Welke economische of econometrische modellen worden gebruikt om te voorspellen dat het vereiste aantal jobs zullen worden gecreëerd?
 • Komt het project in aanmerking voor de lagere $500.000 investeringsvereiste omdat het is gelegen in een gebied met hoge werkloosheid of in een landelijk gebied?

Niemand mag u onder druk zetten om te kiezen voor een specifiek project van een Regionaal Centrum. Zorg ervoor dat u uw eigen huiswerk maakt alvorens uw EB-5 investering te maken. Bovendien kunt u contact opnemen met EB5Investors.com voor een kosteloze inschatting van uw mogelijkheden tot deelname in het EB-5 programma, in het kader van uw immigratie.

 

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.