+1-800-997-1228
EB5 Investors

EB-5 formulieren

Overzicht van de EB-5 formulieren

Er moeten verschillende formulieren ingediend worden door EB-5 visum aanvragers. Deze aanvragen bewijzen dat men in aanmerking komt voor verschillende aspecten van het EB-5-programma. EB-5 formulieren worden doorgaans ingevuld en ingediend door immigratieadvocaten in naam van de EB-5 aanvragers. Economen, bedrijfsplanners, boekhouders en effectenadvocaten bereiden vaak bewijsstukken voor die opgenomen moeten worden in EB-5 aanvragen. De kost en de verwerkingstijd variëren afhankelijk van het soort aanvraag dat wordt beoogd. Alhoewel de meerderheid van de EB-5 aanvragen wordt ingediend bij de Amerikaanse Burgerschaps- en Immigratiedienst (United States Citizenship and Immigration Services of kort USCIS) moeten sommige formulieren ingediend worden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De belangrijkste formulieren die door EB-5 visumaanvragers moeten worden ingediend zijn de I-526 aanvraag, de I-485 aanvraag, de DS-230 aanvraag en de I -829 aanvraag. Daarnaast dienen de EB-5 Regionale Centra een I-924 aanvraag in om de toewijzing als Regionaal Cenrum te ontvangen van de USCIS.

I-526 Aanvraag

De I-526 aanvraag wordt door EB-5 immigrant investeerders ingediend tijdens de eerste fase van de EB-5 visum aanvraagprocedure. De I-526 aanvraag bewijst dat de investeerder het te investeren bedrag heeft geïnvesteerd in of aan het investeren is in een bedrijf dat in aanmerking komt voor het EB-5 programma. Investeerders moeten ook aantonen dat hun investering voldoet aan de EB-5 vereiste van jobcreatie voorwaarde. Bewijsstukken die samen met de I-526 aanvraag worden ingediend zijn o.a.: uittreksels van oprichtingsakten, bankafschriften, ondernemingssplannen en belastinguittreksels. De indieningvergoeding voor de I-526 aanvraag bedraagt $1.500 en de verwerkingstijd door de USCIS neemt doorgaans 5 tot 10 maanden in beslag.

I-485 Aanvraag

De I-485 aanvraag wordt ingediend door de EB-5 visumaanvragers tijdens de tweede fase van de EB-5 procedure. De I-485 aanvraag wordt ingediend door EB-5 aanvragers die reeds wettig in de Verenigde Staten verblijven onder een wettig niet-immigratie statuut. Een goedgekeurde I-485 aanvraag laat niet-immigranten in de VS toe hun statuut aanpassen van niet-immigrant naar dat van een voorwaardelijke permanente inwoner op basis van hun goedgekeurde I-526 aanvraag. De I-485 aanvraag omvat een veiligheidscontrole samen met bewijsmateriaal dat de immigrant van goede (zedelijk) gedrag is, in aanmerking komt om zijn statuut aan te passen en dat hij niet ten laste zal vallen van openbare bijstand eens in de VS. Voorbeelden van dit bewijsmateriaal zijn een geldige geboorteakte, foto's van de aanvrager, medisch verslagen en vaccinatie gegevens. De I-I485 aanvraag kost $985 vermeerderd met $85 voor biometrische metingen. Het verwerken van de I-485 aanvraag door de USCIS neemt doorgaans 6 tot 12 maanden in beslag.

DS-230 Aanvraag

De DS-230 aanvraag is zeer gelijkaardig aan de I-485 aanvraag maar wordt ingediend door EB-5 visumaanvragers die nog geen statuut hebben in de VS. De DS-230 aanvraag wordt ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Department of State) via het Nationaal Visum Centrum. Eens goedgekeurd, krijgt de EB-5 visuminvesteerder een tweejarige voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning die hem toelaat om naar de VS te komen. De DS-230 aanvraag vraagt biografische gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager eens in de VS in staat zal zijn zichzelf te onderhouden. De aanvraag vraagt ook bewijsstukken die aantonen dat de aanvrager onderworpen werd aan een correcte veiligheidscontrole, een medisch onderzoek en dat hij alle benodigde goedkeuringen van de politie verkreeg. Een interview op de ambassade of het consulaat van de VS gevestigd in het land van herkomst van de kandidaat is ook vereist als onderdeel van de DS-230 aanvraag. De verwerkingstijd varieert afhankelijk van het land van herkomst van de aanvrager en kan voor sommige landen oplopen door vertragingen bij de veiligheidscontrole.

I-829 Aanvraag

De I-829 aanvraag wordt 21 tot 24 maanden nadat de investeerder via de EB-5 procedure zijn voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning voor de VS heeft ontvangen ingediend. De I-829 aanvraag bewijst dat de aanvrager voldaan heeft aan alle voorwaarden van de EB-5 procedure. Er moet bijvoorbeeld bewezen worden dat de vereiste jobs gecreëerd werden, dat de investering volgehouden werd en dat het ondernemingsplan werd nageleefd. De I-829 aanvraag wordt ingediend aan het einde van de tweejarige de EB-5 verblijfsperiode. Eens goedgekeurd, verwijdert de I-829 de bestaande tweejarige voorwaardelijke verblijfsvergunning en maakt de EB-5 investeerder tot wettige permanente inwoner van de Verenigde Staten. De investeerder dient de aanvraag in in naam van zichzelf en de van hem afhankelijke personen die allen tien jaar geldende groene kaarten ontvangen. De indieningsvergoeding voor de I-829 bedraagt $3.750 vermeerderd met een vergoeding voor biometrische metingen van $85. Doorgaans duurt de verwerking van de I-829 aanvraag door de USCIS ten minste 6 maanden.

I-924 Aanvraag

De I-924 aanvraag wordt ingediend door bedrijven die een benoeming tot EB-5 Regionaal Centrum willen verkrijgen, door bestaande Regionale Centra die hun benoeming willen wijzigingen, en door bestaande Regionale Centra die een voorlopige projectgoedkeuring willen. De vereiste bewijsstukken voor een initiële I-924 aanvraag zijn: een gedetailleerde kaart van het geografisch gebied van het Regionaal Centrum, de ondernemingsplannen van het Regionaal Centrum en van het project, economische analyses die bewijzen dat het project werkgelegenheid schept, documentatie om aan te tonen dat een project "startklaar" is; met inbegrip van contracten, overeenkomsten met derde partijen, bouwvergunningen, informatie over borging, en verder dienen documenten aangeboden zoals een onderhandse plaatsingsovereenkomst, llp of llc overeenkomst, abonnementsovereenkomst, investeerdervragenlijst en het marketingplan van het Regionale Centrum. De indieningsvergoeding voor de I-924 aanvraag bedraagt $6,230. Een goedkeuring van de I-924 aanvraag voor een benoeming als Regionaal Centrum door de USCIS neemt gewoonlijk 4 tot 6 maanden in beslag.

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.