+1-800-997-1228
EB-5 FORMULIEREN

I-485 aanvraag

Samenvatting I-485 aanvraag

Formulier I-485

 • Verandert status van niet-immigrant naar voorwaardelijke permanente inwoner
 • Ingediend door een immigratieadvocaat
 • Vergoeding van $985 vermeerderd met een vergoeding van $85 voor biometrische metingen
 • Link naar het formulier op de USCIS website

 

Wat is de I-485 aanvraag?

Immigrant investeerders kunnen hun status binnen de Verenigde Staten veranderen naar voorwaardelijke permanente inwoners zodra hun I-526 aanvragen goedgekeurd zijn. Om dit te doen moeten de hoofdaanvragers en al de van hen afhankelijke personen een I-485 aanvraag indienen. Dit formulier is enkel voor EB-5 investeerders die zich al in de Verenigde Staten bevinden, als u nog steeds in uw land van herkomst bent moet u het DS-230 formulieren indienen en laten verwerken door het VS- consulaat of de ambassade van uw land.

Het formulier I-485 is de aanvraag tot Registratie van een Permanente Verblijfsvergunning of Verandering van Status. Via dit formulier moet elke aanvrager zijn biografische gegevens doorgeven aan de USCIS zodat er bepaald kan worden of de aanvrager in aanmerking komt voor een permanente verblijfsvergunning. Het formulier I-485 wordt gewoonlijk ingediend namens de aanvrager door een immigratieadvocaat.

Onderdelen van de I-485 aanvraag

Er zijn verschillende vereisten waaraan EB-5 aanvragers moeten voldoen voor de aanvaarding van het I-485 formulier door de USCIS. Raadpleeg een immigratieadvocaat die u zal helpen te voldoen aan de volgende vereisten:

 • Antecedenten of strafblad van de aanvrager

  • Voorbeelden van bewijs: officiële verklaringen van wetshandhaving (politie), rechtbankvonnissen, proeftermijnen
 • Een geldig geboortecertificaat en huwelijksakte en alle echtscheidingscertificaten

  • Voorbeelden: kopie van buitenlandse geboorteakte, kopieën van andere gelijkaardige geboorteregisters
 • Kopie van paspoort pagina's en niet-immigranten visum

  • Fotokopieën van het volledig paspoort en alle immigratiegerelateerde documenten waaruit het bezit van een Amerikaanse status blijkt
 • Actuele foto's van de aanvrager

  • Twee identieke kleurenfoto's van de aanvrager die zijn genomen gedurende de afgelopen 30 dagen
 • Biometrische metingen voor aanvragers tussen 14 en 79 zijn

  • Nadat het formulier I-485 werd ingediend, meldt de USCIS aan aanvragers waar ze hun biometrische metingen kunnen laten uitvoeren; biometrische metingen omvatten vingerafdrukken en soms worden een foto en een handtekening van de aanvrager vereist
 • Medisch onderzoek

  • Bewijzen: verslag van medisch onderzoek; registratie van vaccinaties
 • Biografische gegevens

  • Aanvragers tussen 14 en 79 moeten een ingevuld formulier G-325A indienen
 • Bewijs dat men in aanmerking komt

  • Een kopie van formulier I-797 C dat de EB-5 aanvrager ontving bij de goedkeuring van de I-526 aanvraag

 

Indienen van het I-485 formulier

De I-485 aanvraag wordt gewoonlijk ingediend door immigratieadvocaten namens aanvragers van het EB-5 programma. I-485 aanvragen kunnen worden ingediend zodra de I-526 aanvraag aanvaard is, aangezien er momenteel geen achterstand bestaat voor het EB-5 visumprogramma. De vergoeding voor de aanvraag bedraagt $ 985 vermeerderd met een vergoeding van $85 voor de vereiste van biometrische metingen. Men is vrijgesteld van de vergoeding voor biometrische metingen als de aanvrager 79 jaar oud of ouder is of jonger dan 14. De aanvraag wordt met de post verzonden naar de beveiligde brievenbus van de USCIS in Texas of Arizona, afhankelijk van waar de EB-5 aanvrager momenteel verblijft.

De I-485 aanvraag wordt gewoonlijk verwerkt binnen de 6 tot 12 maanden en de USCIS brengt aanvragers per e-mail of per post op de hoogte wanneer hun aanvraag werd verwerkt. EB-5 aanvragers kunnen wel reeds werk- en reisvergunningen verkrijgen terwijl de aanvraag van het I-485 formulier wordt verwerkt als ze ook een I-765 Aanvraag voor Werkvergunning en een I-131 Aanvraag voor Reisdocumenten indienen. EB-5 aanvragers worden twee jaar voorwaardelijke, permanente inwoners nadat hun I-485 aanvraag werd goedgekeurd.

Twee jaar nadat de aanvrager een voorwaardelijke permanente inwoner werd, wordt de I-829 aanvraag ingediend om de voorwaarden te verwijderen en de EB-5 investeerder wordt een volledige, permanente inwoner nadat de I-829 aanvraag werd goedgekeurd door de USCIS. Hiermee kunnen de investeerder, zijn/haar echtgen(o)ot(e) en hun ongehuwde kinderen onder de 21 permanent wonen en werken in de Verenigde Staten.

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.