+1-800-997-1228
EB-5 FORMULIEREN

I-526 Aanvraag

Samenvatting van de I-526 aanvraag

Form I-526

 • Bewijst in aanmerking te komen voor het EB-5-programma
 • Moet worden ingediend om een EB-5 visum te verkrijgen
 • Ingediend door een immigratieadvocaat
 • Indieningsvergoeding van $1.500
 • Link naar het formulier op de USCIS-website

 

Wat is de I-526 aanvraag?

De I-526 Immigrant Aanvraag door een Buitenlandse Ondernemer wordt ingediend door de EB-5 investeerder om aan te tonen dat ze aan het investeren zijn, of de vereiste hoeveelheid kapitaal al in een geschikt EB-5 project hebben geïnvesteerd. I-526 aanvragen worden gewoonlijk voorbereid door een immigratieadvocaat ten behoeve van de EB-5 aanvragers. Aanvragers komen in aanmerking voor de I-526 aanvraag nadat zij de juiste maatregelen hebben genomen om te investeren in een aanvaardbaar EB-5 project. Deze projecten moeten deel uitmaken van een nieuwe commerciële onderneming waarin ofwel rechtstreeks kan worden geïnvesteerd worden door de immigrant investeerder, ofwel die kan worden beheerd door een EB-5 Regionaal Centrum ,, door de regering benoemd voor het beheren van EB-5 projecten.

De aanvragers moeten bewijzen dat zij een Amerikaanse investering hebben gemaakt van $500.000 tot $1 miljoen van wettig kapitaal in de nieuwe commerciële onderneming. Het specifiek vereiste investeringsbedrag hangt af van het feit of de investering al dan niet wordt gemaakt in een economisch achtergestelde locatie, ook wel een gericht werkgelegenheidsgebied genoemd (TEA). Een belangrijk doel van de I-526 aanvraag is voor de aanvragers bewijzen dat hun geïnvesteerde kapitaal voortkomt uit een wettige inkomstenbron. Daarom moet de EB-5 aanvrager traceerbaar bewijs verschaffen dat aantoont dat de fondsen legaal werden verkregen.

De aanvragers dienen ook te bewijzen dat hun investering zal leiden tot het scheppen van voltijdse banen (35 uur per week of meer) voor ten minste 10 Amerikaanse burgers, permanente inwoners of andere toegelaten immigrant werknemers. Ook moet bewijs verstrekt worden dat aantoont dat de EB-5 investeerder in een beleidsvormende of leidinggevende rol bij het EB-5 project betrokken is. Aan deze vereiste kan voldaan worden door aan te tonen dat een investeerder stemrecht heeft in een EB-5 Regionaal Centrumproject onder de vorm van een beperkt partnerschap of van een onderneming met beperkte aansprakelijkheid.

 

I-526 vereisten

Verscheiden bewijsvormen kunnen worden gebruikt om te bewijzen dat aan alle eisen van de I-526 aanvraag werd voldaan door de aanvrager:

 

 • Vereisten: een in aanmerking komend EB-5 project heeft de investering ontvangen/zal de investering ontvangen

  • Bewijs: Akte van oprichting, fusie- of consolidatiecertificaten, joint venture of beperkte partnerschapsovereenkomsten, statelijke bedrijfscertificaten
 • Vereisten: een correcte investering is gemaakt in het project

  • Bewijs: bankuittreksels, effectenovereenkomsten, orderbriefjes, lening- of hypotheekcertificaten, ander bewijsmateriaal dat afdoende het investeringsbedrag aangeeft
 • Vereiste: het geïnvesteerde vermogen werd verkregen op een wettige manier (wettige inkomstenbron)

  • Bewijs: Belastingaangiften van de laatste vijf jaar, loonbrieven van inkomsten van een werkgever, bankrekeninguittreksels, effectenverklaringen (als de inkomsten uit handel/obligaties/voorraden komen)
 • Vereiste: de investeringen zullen 10 voltijdse Amerikaanse jobs creëren.

  • Bewijs: een ondernemingsplan
 • Vereiste: de investeerder zal worden betrokken bij het dagelijkse beheer of zal een beleidsvormende rol vervullen binnen het EB-5 project

  • Bewijs: ondernemingsdocumenten, verklaring en beschrijving van taken

 

Wie dient de I-526 aanvraag in?

I-526 Aanvragen worden meestal voltooid door immigratieadvocaten. Ze worden ingediend bij het Californië Dienstencentrum van de USCIS. De indieningsvergoeding voor de I-526 aanvraag bedraagt $1.500. De USCIS zullen af en toe meer bewijs eisen indien nodig. De USCIS brengt investeerders doorgaans op de hoogte over de al dan niet goedkeuring van hun aanvraag na een periode van 5 tot 10 maanden. EB-5 visumaanvragers kunnen een aanvraag indienen voor een Amerikaanse verblijfsvergunning zodra de I-526 aanvraag is voltooid. Ze doen dit door het indienen van de I-485 aanvraag tot aanpassing van hun status als ze al in de Verenigde Staten zijn als een niet-immigrant, of door de DS-230 aanvraag als ze in het buitenland zijn.

 

 

 

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.