+1-800-997-1228
EB5 Investors

EB-5 Woordenlijst

Boekhouders (English: Accountants)
Boekhouders: Boekhouders zorgen voor de financiële administratie en bereiden financiële en fiscale verslagen voor. Accountants helpen vaak EB-5 projecten of helpen regionale centra bij het bijhouden van de EB-5 kwalificerende uitgaven tijdens de I-829 fase. Accountants kunnen eveneens, ook helpen bij de voorbereiding van bewijs voor de I-526, I -829 en I-924 verzoekschriften.

Accreditatie Vragenlijst (English: Accreditation Questionnaire)
Accreditatie Vragenlijst: Toekomstige EB-5 beleggers vullen vaak accreditatie vragenlijsten in waarin zij bevestigen dat zij erkende investeerders zijn en daarom komen zij in aanmerking voor bepaalde vrijstelingen van Amerikaanse effectenwetten tijdens het deelnemen aan het EB-5-programma.

Afgeleide banen (English: Induced Jobs)
Afgeleide banen: afgeleide banen kunnen worden meegeteld in het scheppen van de EB-5 banen als de investering werd gemaakt via een Regionaal Centrum. Afgeleide banen zijn werkgelegenheidsposities die zijn ontstaan als gevolg van de EB-5 project medewerkers die hun inkomen besteden aan goederen en diensten binnen de grotere geografische gemeenschap waar het EB-5 project zich bevindt.

Amerikaans Staatsburger. (English: US Citizen)
Amerikaans staatsburger: er zijn twee grote categorieën van Amerikaanse Staatsburgers; degenen die staatsburgers werden bij geboorte en degenen die burgers werden door het naturalisatieproces. Personen worden Amerikaanse burgers bij de geboorte als ze bij geboorte een Amerikaanse ouder hebben of als ze geboren zijn op grondgebied waarover de Verenigde Staten rechtsbevoegdheid heeft. Om staatsburger te worden na de geboorte moeten personen het nauralisatieproces doorlopen. Amerikaanse Staatsburgers genieten van vele voordelen zoals het recht om te stemmen, federale werk te zoeken en lopen zich verkiesbaar stellen.

Amerikaanse Permanente Inwoner (English: US Permanent Resident)
Amerikaanse permanente resident: een permanente resident is een immigrant met een green card die hen toelaat om definitief te wonen en te werken in de Verenigde Staten. EB-5 beleggers ontvangen voorwaardelijke permanente verblijfsstatus na goedkeuring van het I-485 verzoekschrift tot aanpassing van de status of de binnenkomst in de VS via een Immigranten Visum afgegeven aan hen tijdens de consulaire verwerking. Personen ontvangen permanente verblijfsstatus in de VS na de goedkeuring van hun I-829 verzoekschriften voor het verwijderen van de residentie voorwaarden.

Bedrijfsadvocaten (English: Corporate Attorneys)
Bedrijfsadvocaten: Bedrijfsadvocaten gespecialiseerd in effecten helpen bij het structureren van EB-5 investeringsprojecten en zorgen ervoor dat investeerders geen problemen hebben met effecten problemen met de United States Securities en de Exchange Commission.

Ondernemingsplanschrijvers (English: Business Plan Writers)
Bedrijfsplanschrijvers: Helpen bij het voorbereiden van Matter of Ho bedrijfsplannen (zeer gedetailleerde plannen) voor gebruik tijdens het indienen van EB-5 aanvragen.

Bedrijven in moeilijkheden (English: Troubled Business)
Bedrijven in moeilijkheden een bedrijf dat ten minste twee jaar oud is en dat een netto verlies maakte tijdens de periode van één tot twee jaar voorafgaand aan de voorrangsdatum van het I -526 verzoekschrift van de investeerder.

Beherende Partner (English: General Partner)
Beherend vennoot: een eigenaar van een zakelijke entiteit wiens acties binden zijn voor de andere partners, die controle van de entiteit heeft, en die persoonlijke aansprakelijkheid heeft voor eventuele schulden opgelopen door de entiteit.

Beperkte Partner (English: Limited Partner)
Beperkte Partner: een partner van een zakelijke entiteit partnerschap die beperkte aansprakelijkheid heeft t.o.v. schuld gebaseerd op de omvang van hun investering.

Beperkte Partnerschap (English: Limited Partnership)
Beperkte Vennootschap: een zakelijk partnerschap met één of meer beperkte partners en een of meer algemene partners.

Bezoekersvisum (English: Visitor Visa)
Bezoeker visum: bezoekersvisa staan buitenlanders toe een tijdelijk bezoek te brengen aan de VS. Voorbeelden van bezoekersvisa zijn B-1 Visa voor hen die een bezoek brengen aan de VS voor het bedrijfsleven en B-2 visa die bedoelt zijn voor een bezoek aan de VS voor medische behandeling of toerisme.

Biometrische metingen (English: Biometrics)
Biometrische gegevens: De meeste aanvragers van visa moeten biometrische gegevens verzamelen. Biometrische gegevens dienen voor het verzamelen van informatie waarmee Amerikaanse autoriteiten de houders kunnen identificeren. Het verzamelen van biometrische bestaat meestal uit het nemen van vingerafdrukken van de aanvrager, het nemen van een foto neemt en het uitvoeren van een achtergrondcontrole.

Inkomstenbron (English: Source of Funds)
Bron van fondsen: EB-5 beleggers moeten aantonen dat hun beleggingsfondsen afkomstig zijn uit een legale bron.

Californië Dienstencentrum (English: California Service Center)
Californië Service Center: Alle EB-5 programma aanvragen worden verwerkt door het USCIS Californië Service Center in Laguna Niguel, Californië.

Consulaire Verwerking / DS-230 (English: Consular Processing/ DS-230)
Consulaire Verwerking / DS-230: De DS-230 Aanvraag voor het ImmigrantenVisa en de Registratie van Buitenlanders wordt ingediend door EB-5 investeerders met goedgekeurde I-526 verzoekschriften die zich niet in de VS bevinden met een geldige non-immigrant visa-status. Dit proces is algemeen bekend als "consulaire verwerking." Zodra het I-526 verzoekschrift van een kandidaat is goedgekeurd, wordt hun dossier verzonden door de USCIS-diensten naar de nationale Visa Centers die onder de jurisdictie vallen van de U.S. Department of State. De ingevulde formulieren worden samen met andere aanvraagmaterialen verstuurd door de NVC naar het Amerikaanse consulaat of ambassade in het land van de aanvrager. Aanvragers voor een consulaire verwerking moeten een persoonlijk interview bijwonenvan waar ze een dan Immigranten Visum worden afgegeven. Na het afgeven van het Immigranten Visum, word de permanente verblijfstatus verstrekt aan en de aanvrager en de afhankelijke familieleden tijdens de eerste keer dat men de VS binnenkomt en de green card wordt verstuurd naar de aanvragers kort na hun eerste toegang volgens het Amerikaanse Immigranten Visum.

Direct Aandelenbelang Model (English: Direct Equity Model)
Direct Aandelenbelang Model: Beleggers ontvangen aandelen in een bestaand projectbedrijf in ruil voor het investeren van kapitaal dat moet worden gebruikt voor het vennootschappelijk werkgelegenheidscheppende project.

Rechtstreekse Familie Immigratievisum (English: Immediate Relative Immigrant Visas)
Directe Familie Immigrant Visa: directe Familie Immigrant Visa zijn gereserveerd voor de ouders, ongehuwde kinderen beneden de leeftijd van 21, en echtgenoot(e) van Amerikaanse burgers. Voorbeelden van directe familie immigrant visa zijn de IR-1 visa voor echtgenoten, IR-2 Visa voor niet-gehuwde kinderen, en IR-5 visa voor ouders van Amerikaanse staatsburgers.

Diversiteit Visumprogramma (English: Diversity Visa Program)
Diversiteit Visum Programma: Het Diversiteit Visum Programma, ook wel bekend als de Immigrant Visum loterij, stelt jaarlijks 50.000 Amerikaanse Visa ter beschikking aan immigranten uit landen die een laag aantal immigranten naar de Verenigde Staten hebben. De aanvragers van het verzoekschrift voor de loterij moeten dit online doen en een computerprogramma kiest willekeurig de visa ontvangers.

EB-5 Project (English: EB-5 Project)
EB-5 Project: De individuele bedrijven die EB-5 investeringen ontvangen worden aangeduid als EB-5 projecten. Investeerders kunnen een eigen EB-5 project scheppen door te investeren in een Amerikaans bedrijf of ze kunnen investeren in een EB-5-project dat wordt beheerd door een Regionaal EB-5 Centrum.

EB-5 Regionaal Centrum Immigrant Investeerder Pilootprogramma (English: EB-5 Regional Center Immigrant Investor Pilot Program)
EB-5 Regionale Centra Immigrant Investeerder Piloot Programma ("Piloot Programma"): Dit programma introduceerde het concept van Regionale Centra en werd in 1990 opgericht door het Congres. Het programma, dat ook wel EB-5 is genoemd, werd opgericht ter stimulering van de Amerikaanse economie door middel van buitenlands kapitaalinvesteringen en werkgelegenheidscreatie.

EB-5 Regionale Centrum (English: EB-5 Regional Center)
EB-5 Regionaal Centrum: Regionale Centra kunnen publieke of particuliere economische entiteiten zijn ter bevordering van werkgelegenheid, regionale productiviteit, binnenlandse investeringen en economische groei. Ongeveer 90-95% procent van alle EB-5 verzoekschriften worden gemaakt via USCIS benoemde Regionale Centra.

EB-5 Vereiste van Jobcreactie (English: B-5 Job Creation Requirement)
EB-5 vereisten voor het Scheppen van Banen: EB-5 visumaanvragers moeten minstens 10 voltijdse Amerikaanse banen scheppen. Deze banen moeten worden gecreëerd of bewaard worden binnen de twee jaarlijkse termijn nadat de investeerder een voorwaardelijke permanente resident werd.

EB-5-Programma (English: EB-5 Program)
EB-5-Programma: Het EB-5 programma staat de buitenlandse investeerders toe de permanente verblijfsvergunning ("green cards") te verkrijgen door te investeren in een Amerikaans bedrijf. Het programma wordt ook wel aangeduid als de immigratie gebaseerd op werkgelegenheid: Fifth Preference (vijfde voorkeur), EB-5 aanvragers worden meestal vereist $500.000 of $1 miljoen dollar te investeren voor programmakwalificatie. De investering van de aanvrager moet leiden tot de oprichting van 10 voltijdse Amerikaanse banen voor een periode van twee jaar. Nadat het programma voltooid is, kunnen EB-5 investeerders hun niet-gehuwde kinderen onder de 21, en hun echtgenoot(e) permanent wonen en werken in de Verenigde Staten.

Economisten (English: Economists)
Economisten: Economisten helpen meestal EB-5 Regionale Centra bij het aantonen van indirecte en afgeleide banen door middel van RIMS II, IMPLAN, REDYN, REMI en andere aanvaardbare economische modellen. Economisten helpen ook bij het verkrijgen van TEA benoemingen door verschillende overheidsinstellingen.

Effecten (English: Securities)
Effecten: een effect is een financieel instrument dat financiële kapitalen voorstelt. Voorbeelden van effecten zijn derivatencontracten, aandelen en obligaties. Effecten zijn gebonden aan strenge voorschriften door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). EB-5 investeringen staan mogelijk onder streng toezicht van de SEC, tenzij de aanvrager EB-5 in aanmerking komt als een geaccrediteerde investeerder.

Familievoorkeur Immigratievisum (English: Family Preference Immigrant Visas)
Familie Preferentie Immigrant Visa: Familie Preferentie Immigrant Visa zijn gereserveerd voor niet-directe familieleden van Amerikaanse staatsburgers. Degenen die in aanmerking komen voor familie preferentie immigrant visa omvatten een Amerikaanse staatsburger met gehuwde met kinderen van elke leeftijd, broers en zussen, en niet-gehuwde kinderen boven de leeftijd van 21. Voorbeelden van familie preferentie immigrant visa zijn F-1 Visa voor ongehuwde kinderen, F-3 visa voor gehuwde kinderen en F-4 visa voor broers en zussen.

Fondsenmodel (English: Fund Model)
Fonds Model: Investeerders ontvangen aandelen in nieuwe Investeringsfondsen in ruil voor kapitaal dat moet worden gebruikt om te investeren in schuld of eigen vermogen van het werkgelegenheidscheppende projectbedrijf.

Geaccrediteerde Investeerder (English: Accredited Investor)
Geaccrediteerde Investeerder: Geaccrediteerd Investeerders komen in aanmerking om te investeren in risicovolle investeringen met inbegrip van hedgefondsen, angel-investeringen en beperkte vennootschappen. Een persoon individu kan aangewezen worden als een geaccrediteerde investeerder als men een netto waarde bezit van 1 miljoen dollar of meer. Een persoon kan ook in aanmerking komen als een geaccrediteerde investeerder als men vrijgezel is en 200.000 dollar of meer heeft verdient in de voorgaande jaren of als er 300.000 dollar of meer werd verdiend in de afgelopen twee jaar als ze gehuwd zijn.

Groene Kaart (English: Green Card)
Green Card: de omschrijving in de omgangstaal in de Verenigde Staten voor een wettelijk permanent residenten kaart. Individuen met een geldige green card zijn wettige permanente bewoners die permanent kunnen wonen en werken in de Verenigde Staten.

H1B Visum (English: H1B Visa)
H1B Visa: H1B visa stellen buitenlandse werknemers toe te emigreren naar de Verenigde Staten om er te werken in een Amerikaans bedrijf. Om te kwalificeren voor een H1B visum, moet de aanvrager in een specialiteit industrie werken zoals een advocatenkantoor, computerprogrammering, wetenschap of techniek.

Initiële I-924 Aanvraag (English: I-924 Initial Application)
Het initiële I-924 verzoekschrift: De aanvraag voor het Regionale Centrum volgens het Immigrant investeerder Piloot Programma.

I-485 (English: I-485)
I-485: het I-485 verzoekschrift voor registrering of aanpassing van de permanente verblijfsvergunning of het aanpassen van de status wordt ingediend door goedgekeurde EB_5 asielzoekers en hun afhankelijke gezinsleden in de VS Het I-485 verzoekschrift kan worden ingediend bij de USCIS-diensten zodra het I-526 verzoekschrift is goedgekeurd. Zodra goedgekeurd, biedt het I-485 EB-5 investeerders en hun afhankelijke personen de voorwaardelijke green cards aan voor een periode van twee jaar.

I-526 (English: I-526)
I-526: het I-526 immigranten verzoekschrift door een buitenlandse ondernemer is het eerste verzoekschrift dat ingediend wordt door EB-5 aanvragers bij de USCIS-diensten. Dit verzoekschrift bevat bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de aanvrager EB-5 in aanmerking komt voor het programma. Zodra goedgekeurd, wordt het I-526 de basis van de aanvraag voor permanente verblijfsstatus door de EB-5 investeerder, hun echtgenoot(e), en niet-gehuwde kinderen jonger dan 21 jaar.

I-829 (English: I-829)
I-829: het I-829 verzoekschrift de petitie-829 door de ondernemer dat de voorwaarden laat verwijderen is het laatste verzoekschrift dat ingediend wordt door EB-5 visumaanvragers bij de USCIS-diensten. Het I-829 moet bewijsmateriaal bevatten dat de immigrant investeerder heeft voldaan aan alle vereisten van het EB-5-programma overeenkomstig het bedrijfsplan en economisch jaarverslag (indien een het om een verzoekschrift voor een Regionaal Centrum gaat) opgenomen in hun eerste I-526 verzoekschrift. Het I-829 verzoekschrift verwijdert alle alle voorgaande voorwaarden van de residentie van de aanvrager voor Amerikaanse residentie zodat EB-5 investeerders, hun echtgenoot(e), en hun niet-gehuwde kinderen jonger dan 21 jaar wettig permanente residenten worden, na goedkeuring.

I-924A Wijzigingsaanvraag (English: I-924A Amendment Application)
Wijzigingsaanvraag I-924A: een aanvullende aanvraag bij formulier I-924. Deze wijziging toont aan dat het Regionaal Centrum de geloofwaardigheid bij de USCIS-diensten heeft behouden.

Immigratievisum (English: Immigrant Visa)
Immigranten Visum: Visumcategorieën waarmee buitenlandse onderdanen permanente inwoners van de Verenigde Staten kunnen worden. Immigrant Visa zijn gebaseerd op:

  • Familiale relaties
  • Werkgelegenheid
  • Diversiteit Visa Loterij
  • Asiel

Immigratieadvocaten (English: Immigration Attorneys)
Immigratieadvocaten: Immigratieadvocaten helpen aanvragers bij het verkrijgen van de Amerikaanse visa. Hoewel niet vereist voor aanvragen van visa, helpen immigratieadvocaten regelmatig aanvragers van visa voor verschillende visacategorieën. Immigratieadvocaten helpen het voorbereiden en indienen van alle aanvragen die worden ingediend bij de USCIS-diensten of het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Immigratiewet van 1990 (English: Immigration Act of 1990)
Immigratiewet van 1990: de Amerikaanse Congres Immigration Act van 1990 bracht veel hervormingen aan het Amerikaanse immigratie-systeem aan en het EB-5 immigrant investeerder programma werd voor het eerst geïntroduceerd.

Onrechtstreekse jobs (English: Indirect Jobs)
Indirecte banen: indirecte banen kunnen meetellen voor het scheppen vn banen voor de oprichting van het EB-5-programma als de investering wordt gemaakt in een EB-5 Regionaal Centrum. Indirecte banen zijn zij gemaakt in een commerciële onderneming die is zijdelings is verbonden met een Regionaal Centrum of als gevolg van de EB-5 kapitaalinvesteringen.

Investeringen (English: Investment)
Investeringen: fondsen belegd met als doel het bevorderen van de zakelijke doelstellingen van een onderneming of bedrijf.

Investeringsovereenkomst (English: Subscription Agreement)
Investeringsovereenkomst: SEC documenten bestaan meestal uit een Investeringsovereenkomst, LP of LLC overeenkomst en PPM. Om een lid van de LP of LLC te worden moet u zich abonneren op de entiteit. U dient alle bepalingen in de licentie-overeenkomst te accepteren en te voorzien van een handtekening door het beheerslid van de LLC of de beherende vennoot van de LP.

J-1 Visum (English: J-1 Visa)
J-1 Visa: J-1 Visa stellen deelnemers aan werk en studie uitwisselingsprogramma’s instaat om voor een tijdelijke periode te verblijven in de Verenigde Staten. Voorbeelden van programma's waaraan J-1 visumhouders kunnen deelnemen zijn academische, overheidsprogramma’s of particuliere sector programma's.

Landelijk gebied (English: Rural Area)
Landelijk gebied: een geografisch gebied buiten een dorp of stad met een bevolking van minstens 20.000, volgens de tienjaarlijkse volkstelling. Of een geografisch gebied dat niet binnen het Office of Management and Budget Metropolitan statistische gebied is gesitueerd.

Lobbyisten (English: Lobbyists)
Lobbyisten: EB-5 lobbyisten informeren politici in de Verenigde Staten over de voordelen van het EB-5-programma. Lobbyisten probeert politici te beïnvloeden bij het aanpassen van wetgeving die het EB-5 visa programma zal verbeteren. EB-5 lobbyisten zorgen er ook voor dat het EB-5-programma consequent door het Congres wordt vernieuwd.

Marketing-/Migratieagenten (English: Marketing/Migration Agents)
Marketing/Migration Agenten: migratie agenten zijn professionals die potentiële EB-5 aanvragers helpen. Migratie agenten werken doorgaans rechtstreeks in het aspirant-aanvrager thuisland en ze helpen de potentiële aanvragers erachter te komen welk visum programma voor hen het beste kan zijn. Migratie agenten helpen EB-5 aanvragers ook bij het vinden van EB-5 investeringsmogelijkheden.

Ministerie van Buitenlandse Zaken (English: Department of State)
Ministerie van Buitenlandse Zaken: Het Ministerie van Buitenlandse Zakende is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Internationale Zaken van de Verenigde Staten. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken overziet de verrichtingen van alle Amerikaanse ambassades en consulaten gevestigd over de hele wereld. Degenen die het DS-230 verzoekschrift indienen tijdens de het EB-5 visumproces moeten dit doen bij Het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (English: Limited Liability Company)
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: een zakelijke structuur waarin de eigenaars een beperkte persoonlijke aansprakelijkheid hebben voor alle schulden die zijn gemaakt door het bedrijf. Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid kunnen ook managementflexibiliteit bieden.

Nationaal Visumcentrum (English: National Visa Center)
Nationaal Visa Center: de USCIS-diensten verwerken visa aanvragen via het nationale Visa Center (NVC). Het NVC verzamelt Visa en het ondersteunend bewijsmateriaal dat afkomstig is van aanvragers van een visum. Het NVC maakt deze informatie toegankelijk voor Amerikaanse ambassades en consulaten zodat de informatie kan worden gebruikt tijdens interviews uitgevoerd op Amerikaanse ambassades en consulaten in het buitenland.

Naturalisatie (English: Naturalization)
Naturalisatie: naturalisatie is het proces dat een individu doorloopt om een staatsburger van de Verenigde Staten te worden. EB-5 aanvragers komen in aanmerking voor de naturalisatie vijf jaar na uitgifte van hun eerste voorwaardelijke green card. Aanvragers moeten een N-400 naturalisatieverzoek indienen, biometrische diensten ondergaan, een goed moreel karakter aantonen, voldoen aan fysieke aanwezigheidseisen, voldoen aan de vereisten voor de Engelse taal en voldoen aan een examen maatschappijleer over de Verenigde Staten om het naturalisatie proces te voltooien.

Nieuwe commerciële onderneming (English: New Commercial Enterprise)
Nieuwe commerciële onderneming: EB-5 investeringen moeten worden gemaakt in een zakelijke entiteit met winstoogmerk. Oprichting van de entiteit moet gebeurd zijn na 29 november 1990. Er zijn vier types van EB-5 investeringen die in aanmerking komen : het redden van een bestaand bedrijf, de reorganisatie van een bestaand bedrijf in een dergelijke mate dat het een nieuwe onderneming wordt, het uitbreiden van een bestaand bedrijf, of het creëren van een geheel nieuwe bedrijf.

Niet-Immigratie Visum (English: Non-immigrant Visa)
Non-Immigranten Visum: er wordt immigranten toegestaan om te wonen in de Verenigde Staten voor een tijdelijke periode. Non-immigrant visa omvatten bezoekersvisa, toeristenvisa, student en uitwisseling programma visa en de tijdelijke werkkrachten visa.

Permanente Inwoner Familielidvisum (English: Permanent Resident Family Member Visa)
Permanente Resident Familie visum: permanente residenten familielid visa zijn gereserveerd voor gezinsleden van permanente bewoners. Familieleden die in aanmerking voor permanente resident familielid visa omvatten wellicht minderjarige kinderen, ongehuwde kinderen boven de leeftijd van 21 en de echtgenoot(e) van permanente bewoners. Een voorbeeld van permanente resident familielid Visa zijn o.a. de F-1 visa.

Verwerking met Premie (English: Premium Processing)
Premium Verwerking: premium verwerking versnelt sommige USCIS aanvraagbesluiten voor aanvragers die een verhoogde vergoeding betalen. De USCIS-diensten hebben verklaard dat een tariefstructuur voor premium van de I-924 verzoekschriften beschikbaar zal zijn. De invoering van deze procedure heeft echter nog niet plaatsgevonden.

Memorandum van Onderhandse Plaatsing (English: Private Placement Memorandum (PPM))
Private Placement Memorandum (PPM): private placement memoranda zijn document opgesteld tussen degenen die kapitaal zoeken, bijvoorbeeld EB-5 Regionale Centra en investeerders. Ppm's omschrijven de vereisten en de potentiële financiële risico's waarmee investeerders te maken hebben tijdens het maken van een investering in een specifieke bedrijf. Het PPM beschermt dan het bedrijf dat de investering ontvangt voor als er iets verkeerd zou gaan in de loop van de investering. Bedrijven benoemd worden als Regionaal Centrum moeten een voorbeeld PPM indienenn bij de USCIS-diensten.

Projecteigenaren (English: Project Owners)
Project eigenaren: belangrijkste managers van EB-5 projecten. Project eigenaren zoeken vaak naar EB-5 beleggers die bereid zijn om potentiële zakelijke projecten financieren.

Rechtstreekse Jobs (English: Direct Jobs)
Rechtstreekse Arbeidsplaatsen: EB-5 investeringen in Niet - Regionale Center Projecten moeten resulteren in de create van 10 voltijdse directe banen voor Amerikaanse werknemers voor een periode van twee jaar. Directe banen zijn identificeerbare banen die rechtstreeks gecreëerd zijn in de commerciële onderneming waarin de EB-5 investering werd gemaakt. Directe banen kunnen gecreëerd kunnen worden in zowel een individuele investering of in een Regionaal Centrum-project.

Effecten en Uitwisselingscommissie (English: SEC)
SEC: de Securities and Exchange Commission is een Amerikaans Federaal Agentschap dat de uitwisselingsindustrie van aandelen en opties, effecten regelt. Effecten verordeningen beïnvloeden EB-5 op verschillende manieren: informatieverschaffing die moeten worden verschaft in het offerteproces het opgeven wanneer een Regionaal Centrum of fonds zich moet registreren bij de SEC of een gelijkwaardig federaal agentschap en de manier waarop welke EB-5 investeringen worden aangeboden en verkocht.

Visa voor Studenten en Uitwisselingsprogramma's (English: Student and Exchange Program Visas)
Studenten en Uitwisseling Visa Programma’s Studenten en Uitwisseling Visa Programma’s staan buitenlandse inwoners toe om naar de VS te komen en deel te nemen aan uitwisselingsprogramma's. Voorbeelden van Student en Uitwisseling programma Visa zijn de F-1 Visa voor studenten, J-1 Visa voor degenen in culturele of educatieve uitwisselingsprogramma's, en M-1 Visa die worden toegekend aan degenen die deelnemen aan een beroepsopleiding programma's.

Gericht werkgelegenheidsgebied (English: TEA)
TEA: een gericht werkgelegenheidSgebied (TEA) is een geografisch gebied dat valt onder een verminderde EB-5 investeringsbedrag vereiste. EB-5 investeerders die investeren in een bedrijf dat is gelegen in een TEA kunnen in aanmerking komen om $500.000 te investeren in plaats van de gebruikelijke 1 miljoen dollar. TEA zijn locaties met een hoge werkloosheid of het zijn landelijke gebieden.

Tijdelijke Werknemervisum (English: Temporary Worker Visa)
Visum voor tijdelijke tewerkstelling: visa voor tijdelijke tewerkstelling worden toegekend aan werknemers die de VS zal betreden voor tewerkstelling gedurende een tijdelijke periode. Voorbeelden van tijdelijke visa zijn H1B visa voor gespecialiseerde medewerkers, H2A visa voor seizoensgebonden landarbeiders, H2B visa voor niet-agrarische seizoenarbeiders, L visa voor werknemers die naar de VS transfereren en anderen.

Traceren van fondsen (English: Tracing of Funds)
Traceren van fondsen: alle EB-5 aanvragers van een visum moeten bewijzen dat hun kapitaal beleggingsfondsen afkomstig zijn uit legale bronnen. Aanvragers worden vaak verplicht om fiscale administratie, bedrijfsdocumentatie, en andere financiële documenten voor te leggen die de wettigheid van de fondsen kan bewijzen. De USCIS-dienst eist vaak heel overtuigend bewijs voor de tracering van fondsen en dit kan het EB-5 visum toepassingsproces sterk vertragen.

Uitbreiding van Bestaande Bedrijven (English: Expansion of Existing Business)
Uitbreiding van bestaande ondernemingen: een bestaand bedrijf kan in aanmerking komen voor een EB-5 investering als die investering het aantal werknemers verhoogt of als de netto waarde van het bedrijf minstens 40% stijgt.

EB-5 Beslissingsraad van de USCIS (English: USCIS EB-5 Decision Board)
USCIS EB-5 Besluit van de Raad van bestuur: een Raad van USCIS deskundigen die I-924 verzoekschriften beoordeelt en bepaalt of de Regionale Centra een toewijzing zullen ontvangen. De Raad van Bestuur is samengesteld "uit economisten, advocaten en USCIS-beoordelaars.

Amerikaanse Burgerschaps- en Immigratiedienst (English: USCIS)
USCIS: de USCIS-diensten (USCIS) zijn een Amerikaans federaal agentschap dat verantwoordelijk is voor de verwerking en het beheer van de meeste Amerikaanse visa. De USCIS is een agentschap binnen het Amerikaanse Department of Homeland Security. De USCIS regelt het EB-5 immigrant investeerder programma.

Immigratievisa gebaseerd op Werkgelegenheid (English: Employment Based Immigrant Visas)
Visa gebaseerd op werkgelegenheid: Werkgelegenheid gebaseerd op p werkgelegenheidsvisa verstrekken buitenlandse werknemers de basis om voor het verkrijgen van de Amerikaanse permanente verblijfsstatus. Voorbeelden van de op werkgelegenheid gebaseerd voorkeur categorieën zijn EB-1 voor personen met een buitengewoon vermogen, uitstekende onderzoekers of professoren, multinationale managers of kaderpersoneel, EB-2 voor buitenlandse werknemers met geavanceerde opleidingen/diploma’s of specialisaties en personen wier immigratie in het nationale belang van de VS is, EB-3 voor professionals met Bachelor diploma’s of gelijkwaardige werkervaring, EB-4 visa voor religieuze werknemers en specialiteit migrerende werknemers, en EB-5 visa voor immigranten investeerders.

Visa gebaseerd op Werkgelegenheid (English: Employment Based Visas)
Visa gebaseerd op Werkgelegenheid: Visa gebaseerd op werkgelegenheid staan buitenlandse werknemers toe de Amerikaanse permanente verblijfsstatus te verkrijgen. Voorbeelden van visa gebaseerd op werkgelegenheid zijn EB-1 Visa voor gespecialiseerde werknemers, EB-2 Visa voor buitenlandse werknemers met geavanceerde diploma’s of specialisaties, EB-3 visa voor professionals, EB-4 visa voor speciale werknemers en EB-5 visa voor buitenlandse investeerders.

Voorwaardelijke Permanente Inwoner (English: Conditional Permanent Resident)
Voorwaardelijke Permanente Resident: Voorwaardelijke permanente residenten zijn degenen die een green card hebben ontvangen, maar die nog bepaalde beperkingen hebben verbonden aan de residentie. EB-5 investeerders worden voor een tijdspanne van twee jaar voorwaardelijke permanente residenten nadat hun I-485 of DS-230 is goedgekeurd. Investeerders moeten een verzoekschrift indienen voor een permanente verblijfsstatus binnen 90 dagen vóór het verstrijken van de voorwaardelijke periode van twee jaar.

Due Diligence Vragenlijst (investeringsonderzoek) (English: Due Diligence Questionnaire)
Vragenlijst voor risicobeoordeling en zorgvuldigheid: Toekomstige EB-5 investeerders vullen vaak vragenlijsten in voor risicobeoordeling en zorgvuldigheid voordat de investering wordt gemaakt in een Amerikaanse zakelijke entiteit. De vragenlijst voor risicobeoordeling en zorgvuldigheid toont aan dat de investeerder de investering en het zakelijke project volledig heeft onderzocht en dat het zakelijke project de investering zal ontvangen.

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.