+1-800-997-1228
EB5 Investors

Privacybeleid

 

EB5Investors.com Privacybeleid < br / > < br / > dank u voor uw interesse in deze website op EB5Investors.com (de "Website") die het eigendom is van, en beheerd en gecontroleerd wordt door EB5Investors.com (collectief "EB5Investors.com," "wij", "onze", of "ons"). De omschrijvingen "u" en “uw” verwijzen naar iedereen die zich toegang verleent, die verwijst, weergeeft, bladert, bezoekt of gebruik maakt van de Website.

Uw persoonlijke privacy is belangrijk voor ons. Dit privacybeleid, effectief vanaf 1 mei 2012 (bijgewerkt op 15 november 2012), verklaart onze informatiepraktijken. Gelieve dit aandachtig te lezen om te begrijpen wanneer wij uw gegevens verzamelen, welk type van informatie wij verzamelen, hoe wij dat verzamelen, hoe we het gebruiken, met wie we het delen en welke stappen we nemen om uw informatie te beschermen. Door uw bezoek aan de Website of door ons informatie via de Website of anders mee te delen, gaat u akkoord met het verzamelen, de verkoop en het gebruik van uw gegevens zoals uiteengezet in het Privacy beleid. < br / > < br / > WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ < br / > < br / > Informatie die wij verzamelen omvat over het algemeen twee soorten: persoonlijk identificeerbare informatie en niet-persoonlijk identificeerbare informatie. Persoonlijk omvat alle identificeerbare informatie die ons kan helpen bij het identificeren of lokaliseren van een persoon, met inbegrip van, maar zonder beperking van, iemands naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en creditcardnummer. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie is informatie die niet een persoon op zichzelf identificeert. Deze informatie omvat in het algemeen anonieme informatie over een persoon die de website gebruikt, naast andere zaken zoals informatie over datum en tijd van het bezoek, de bezochte pagina's van de Website, pad op de Website, het IP-adres, het type browser en besturingssysteem dat gebruikt wordt. Bij niet-persoonlijk identificeerbare informatie kan het ook gaan om informatie die gevraagd wordt met het oog op het algemene doel van het informeren van aanvragers over de kenmerken van het EB-5 programma. < br / > < br / > HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS? EN WAAROM? < br / > < br / > We verzamelen alleen persoonlijk identificeerbare informatie wanneer u specifiek en bewust dergelijke informatie openbaar maakt. Deze informatie wordt over het algemeen verzameld wanneer u zich op de Website registreert door het openen van een gebruikersaccount, het abonneren op onze nieuwsbrieven of als u wenst te worden toegevoegd aan onze mailinglijsten, wanneer u feedback geeft in online enquêtes, wanneer u communiceert met ons via e-mail, via telefoon of op enige andere wijze inclusief wanneer u onze medewerkers belt. Wij kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere persoonlijke, professionele, demografische en zakelijke informatie verzamelen. Als u een EB-5 professioneel bent en uw profiel bijwerkt op de Website, kunnen we ook vragen om uw kredietkaartinformatie, professionele informatie zoals uw praktijkspecialisaties, educatieve achtergrond en uw lidmaatschap bij de orde van advocaten.< br / > < br / > Als u uw persoonsgegevens openbaart, zullen we alleen dergelijke informatie opslaan en gebruiken die we nodig hebben om te voldoen aan uw verzoeken en onze legitieme zakelijke doelstellingen. Voornamelijk gebruiken we uw persoonlijke gegevens om u een betere en aangepastere online ervaring en service te bieden. We kunnen de informatie die we van u verzamelen ook gebruiken voor het verstrekken van technische ondersteuning, klantenservice, onderhoud van uw account en om te voldoen aan eventuele vereisten van de wet. < br / > < br / > Hoe verzamelen wij uw niet-persoonlijke informatie? EN WAAROM? < br / > < br / > Algemeen < br / > < br / > We verzamelen automatisch bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare informatie elke keer als u de Website bezoekt. Voor dit doel, kunnen we cookies, clear GIF's, frames, server loganalyse en andere technologie gebruiken. Wij verzamelen anonieme informatie over onze gebruikers, zodat we weten kunnen hoe gebruikers gebruik maken van de Website en voor het verbeteren van de algehele kwaliteit van de online ervaring van onze gebruikers. < br / > < br / > Cookies < br / > < br / > de Website kan "cookies" bevatten. Cookies zijn stukjes elektronische informatie die door de webservers worden gegenereerd en die opgeslagen worden op uw harde schijf wanneer u vrijwel elke website op het Internet bezoekt. Wij gebruiken geen cookies om uw individuele persoonlijk identificerende informatie op te halen van uw computer, tenzij u bewust en vrijwillig dergelijke informatie verstrekt. U kunt de beveiligingsinstellingen van uw webbrowser aanpassen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Echter, als u het gebruik van cookies in uw webbrowser uitschakelt, kunnen sommige functies van de Website die wij u bieden mogelijk niet correct werken. < br / > < br / > Log Bestanden < br / > < br / > Log bestanden registreren Internet Protocol (IP)-adressen, het browser type, de internet-serviceprovider (ISP), de verwijzende/exit pagina's, het platformtype, de datum/tijd stempel en het aantal klikken voor het analyseren van trends, het beheren van de Website, het opvolgen van gebruikersverkeer in geaggregeerde data en het verzamelen van brede demografische informatie. U hoeft niet te registreren bij ons opdat we deze anonieme informatie kunnen verzamelen. < br / > < br / > HOE DELEN WE DE INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN? < br / > < br / > Algemeen < br / > < br / >De persoonlijke informatie die wij verzamelen mag worden verkocht aan derden volgens onze wens, en met behulp van de Website of enige functie of dienst aangeboden door ons, geeft u toestemming voor gebruik voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. We delen soms niet-persoonlijke informatie met derden over onze gebruikersbasis maar die informatie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. Wij kunnen uw gegevens delen met derden als u aan ons hebt aangegeven dat u informatie wenst te ontvangen van dergelijke derde partijen, bijvoorbeeld deelnemende EB-5 professionals. Houd er rekening mee dat wanneer u uw persoonlijke gegevens op de openbare gebieden van de Website post, die informatie openbaar wordt en dergelijke boodschappen uw toestemming vormt voor het bekendmaken van die informatie. < br / > < br / > Onze Service Providers < br / > < br / > We kunnen mogelijk uw persoonlijk identificeerbare informatie aan onze serviceproviders en strategische partners bekendmaken. Deze derden-dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun functies te vervullen, maar dit mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Wij kunnen uw kredietkaartinformatie bijvoorbeeld delen met kredietkaartverwerkende bedrijven. Wij kunnen ook bepaalde diensten aanbieden door derden en wanneer u deze gebruikt of zich abonneert op deze diensten, verstrekken wij uw informatie rechtstreeks aan de derde partij dienstaanbieders. < br / > < br / >Handhaving < br / > < br / > Wij kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie openbaar maken of dergelijke informatie anderszins gebruiken om te communiceren met u als dit verplicht of toegestaan is door de wet of als we in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (i) te voldoen aan juridische eisen of een juridische procedure of een verzoek van de overheid; (ii) de rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen van EB5Investors.com en van haar gebruikers en licentiehouders; (iii) onze toepasselijke service akkoorden af te dwingen; of (iv) de persoonlijke veiligheid of de belangen te beschermen van EB5Investors.com, van werknemers en adviseurs, van andere gebruikers van de Website, of van leden van het publiek in dringende omstandigheden. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan de wetshandhaving of andere toepasselijke derden in verband met een strafrechtelijk onderzoek, onderzoek naar fraude, inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, of andere verdachte illegale activiteiten, of wanneer dit op een andere manier verlangd wordt door de toepasselijke wetgeving, of, zoals wij dat volgens onze eigen beoordeling, ter bescherming van de legitieme juridische en zakelijke belangen van EB5Investors.com.
< br / > Geaggregeerde Algemene Informatie < br / > < br / > Wij kunnen geaggregeerde algemene informatie over de Website delen met onze zakelijke partners, investeerders, adverteerders of anderen. Geaggregeerde, statistische informatie omvat zonder beperking: het aantal gebruikers van de Website, inkomsten, met inbegrip van betalingen door de gebruikers, gebruikersstatistieken en gebruikersfeedback. Geaggregeerde algemene informatie omvat alle persoonlijk identificerende informatie die kan worden gebruikt om u te contacteren of u te identificeren. < br / > < br / > Wijzigen van Controle < br / > < br / > In het geval dat een ander bedrijf alle of een aanzienlijk deel van de activa verwerft gerelateerd aan de Website, of als we een andere verandering of controlerende gebeurtenis meemaken zoals fusie, onvermogendheid, faillissement of onder bewind stelling, behouden wij ons het recht om enige of alle gebruiker-gerelateerde opgenomen informatie onder de activa over te dragen aan de overnemende vennootschap. We kunnen niet garanderen dat elke entiteit die dergelijke informatie ontvangt in verband met een van deze transacties aan alle voorwaarden van dit beleid zal voldoen. < br / > < br / > SECURITY < br / > < br / > We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen onbevoegde toegang tot, of onbevoegde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens van gebruikers. Wij beperken de toegang tot uw persoonlijk identificerende informatie tot de werknemers die de informatie nodig hebben voor de werking, het uitbouwen of het verbeteren van onze producten, diensten en de Website. Onze servers worden beschermd door firewalls en bevinden zich fysiek in beveiligde data-voorzieningen voor het verder verhogen van de veiligheid. Terwijl geen enkele computer 100% veilig is tegen aanvallen van buitenaf, zijn wij van mening dat de stappen die we hebben genomen ter bescherming van uw persoonlijke informatie drastisch de kans op beveiligingsproblemen verlagen overeenkomstig met het betreffende soort informatie. Als u nog vragen heeft met betrekking tot welke maatregelen en technieken we gebruiken, contacteer ons dan. < br / > < br / > INTEGRITEIT < br / > < br / > We willen onze informatie over u zo nauwkeurig mogelijk bijhouden en raden u aan uw gegevens zo snel mogelijk bij te werken als er verandering optreden. U kunt ons ook vragen om uw accountinformatie te verwijderen uit onze databases en we zullen proberen om zo veel mogelijk informatie te verwijderen. Echter, aangezien wij normaal informatie bijhouden met betrekking tot afgelopen transacties voor onze administratie zullen we niet in staat zijn uw informatie volledig te verwijderen. < br / > < br / > WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID < br / > < br / > We kunnen ons beleid op elk gewenst moment wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie ervan op de Website. We raden u aan om de Website regelmatig te controleren voor informatie over wijzigingen in dit privacy beleid. In het geval dat wij ons privacy beleid wijzigen, zullen dergelijke wijzigingen invloed hebben op alle informatie die we na een dergelijke wijziging verzamelen. Als u bezwaar maakt tegen de wijziging van ons privacy beleid dan kunt u ons schriftelijk contacteren met betrekking tot uw bezwaar. < br / > < br / > VRAGEN EN OPMERKINGEN < br / > < br / > Indien u vragen of opmerkingen hebt over dit privacy beleid, kan u contact met ons opnemen via info@EB5Investors.com.

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.