+1-800-997-1228
VISUMINFORMATIE

Wat is het Diversiteit Visumprogramma?

Diversiteit visumprogramma samenvatting

Diversiteit visumprogramma

  • Er worden jaarlijks ongeveer 50.000 visa toegekend aan aanvragers uit landen die daarvoor in aanmerking komen
  • Landen die in aanmerking komen, zijn die met historisch lage aantallen immigranten in de VS
  • Elektronische Diversiteit Visuminschrijvingsformulieren (inschrijvingsformulier E-DV) moeten online worden ingediend
  • Indiening gebeurt zonder kosten
  • Het verwerkingsproces duurt doorgaans 6 tot 8 maanden

 

 

Wat is het diversiteit visumprogramma (visumloterij)?

Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt jaarlijks ongeveer 50.000 immigratievisa (groene kaarten) ter beschikking voor buitenlandse immigranten die deelnemen aan het Diversiteit Immigratievisumprogramma. Degenen die de visa ontvangen via dit programma, worden willekeurig door een computerprogramma gekozen. Om deze reden wordt het Diversiteit Immigratievisumprogramma ook wel de groene kaart loterij genoemd. De loterij werd opgericht door de Immigratiewet van 1990 van het Amerikaans Congres om de etnische en culturele demografie binnen de Verenigde Staten te diversifiëren. De groene kaart loterij doet dit door alleen aanvragers uit landen met historisch lage aantallen immigranten in de Verenigde Staten te accepteren.

Om in aanmerking te komen voor het diversiteit visumprogramma, moeten aanvragers van een in aanmerking komend land voldoen aan strikte educatieve of beroepsmatige vereisten. Aanvragers voor het programma moeten hun aanvragen elektronisch indienen tijdens een korte registratieperiode. De registratieperiode voor de visumloterij van 2015 (DV-2015) werd geopend op dinsdag 1 oktober, en gesloten op zaterdag 2 november 2013.

 

In aanmerking komen voor de visumloterij

Aanvragers moeten inwoners zijn van een land dat in aanmerking komt en men moet voldoen aan de werkgelegenheids- en onderwijsvereisten van de groene kaart loterij.

Het doel van het diversiteit visumprogramma is het bevorderen van immigratie uit landen met historisch lage aantallen immigranten in Amerika. Als er dus meer dan 50.000 immigranten zijn gekomen uit één enkel land in de voorgaande vijfjarige periode, komen vervolgens aanvragers uit dat land niet in aanmerking om deel te nemen aan het diversiteit visumprogramma. Desondank kunnen aanvragers uit dergelijke landen nog steeds in aanmerking komen op twee manieren.

  1. Als hun echtgen(o)ot(e) een inwoner is van een in aanmerking komend land, of
  2. Als hun ouders niet in het niet in aanmerking komende land geboren werden, of er niet woonden op het moment van de geboorte van de aanvrager. De ouders van de aanvrager moeten ook inwoners zijn geweest van een in aanmerking komend land.

Niet in aanmerking komende landen voor de groene kaart loterij van 2015

Bangladesh, Brazilië, Canada, China (vasteland-geboren), Colombia, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Haïti, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Filippijnen, Zuid-Korea, Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van Noord-Ierland) en zijn afhankelijke gebieden, en Vietnam.

 

Werkgelegenheid en onderwijs

Naast landvereisten moeten loterijaanvragers van een visum ook voldoen aan werkgelegenheids- of onderwijsvereisten. Aanvragers moeten voldoen aan een van de twee vereisten:

  1. Voltooiing van een elementair en secundair 12-jaar onderwijs curriculum, zoals middelbare school, of
  2. Twee jaar werkervaring in een job die ten minste twee jaar ervaring of scholing vereist.

Als potentiële aanvragers niet kunnen voldoen aan de onderwijs- of werkvereisten dan komen ze niet in aanmerking voor de groene kaart loterij.

 

Aanvraagprocedure

In aanmerking komende aanvragers dienen hun DS 5501, ook wel genoemd het Elektronische Diversiteit Visum Inschrijvingsformulier (formulier E-DV entry), elektronisch in op de loterij website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit formulier bundelt biografische informatie, met inbegrip van de naam van de aanvrager, het geslacht, de geboortedatum, het land van staatsburgerschap, de burgerlijke staat en contact informatie. De diversiteit loterij aanvrager dient ook een digitale foto van zichzelf te versturen tijdens de aanvraag. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van de aanvraag.

Aanvragen kunnen enkel worden ingediend tijdens de jaarlijkse periode gekozen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De 2014 registratie is al afgesloten, en de opening voor 2016 werd nog niet aangekondigd.

De aanvragers moeten de website controleren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om erachter te komen wanneer de winnaars van de loterij worden bekend gemaakt. immigranten die diversiteit loterij visa (DVs) verkregen, ontvangen permanente inwonerskaarten (groene kaarten), waarmee zij permanent kunnen wonen en werken in de Verenigde Staten. De echtgen(o)ot(e) en de kinderen van diegenen die een diversiteitvisum verkregen kunnen ook een groene kaart aanvragen zodat zij ook binnen de Verenigde Staten kunnen immigreren.

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.