+1-800-997-1228
VISUMINFORMATIE

Visa gebaseerd op Werkgelegenheid

Buitenlandse werknemers kunnen permanent immigreren in de Verenigde Staten met een Visum gebaseerd op Werkgelegenheid (EB Visum). Er worden jaarlijks ongeveer 140.000 visa gebaseerd op werkgelegenheid toegekend door de Amerikaanse Burgerschaps- en Immigratiediensten aan geïmmigreerde werknemers.

Visa op basis van werkgelegenheid In tegenstelling tot niet-immigranten visa bieden visa gebaseerd op werkgelegenheid de mogelijkheid tot het aanvragen van een wettelijke permanente verblijfsvergunning in de Verenigde Staten. Na vijf jaar wettig, permanent verblijf, kunnen buitenlandse onderdanen een aanvraag indienen voor het Amerikaans staatsburgerschap. Daardoor kunnen buitenlandse werknemers, hun kinderen en hun echtgenotes in aanmerking komen voor het permanent wonen en werken in de Verenigde Staten als zij voldoen aan één van de vijf visumcategorieën gebaseerd op werkgelegenheid.

De vijf EB visumcategorieën zijn de Werkgelegenheid eerste voorkeur (EB-1 visum), Werkgelegenheid tweede voorkeur (EB-2 visum), Werkgelegenheid derde voorkeur (EB-3 visum), Werkgelegenheid vierde voorkeur (EB-4 visum) en Werkgelegenheid vijfde voorkeur (EB-5 visum). De verwerkingstijden voor elk van deze categorieën variëren van geval tot geval.

 

Visumtypes gebaseerd op werkgelegenheid

 

Type Visum

Werknemers die in aanmerking komen

EB-1A

Werknemers met buitengewone bekwaamheid

EB-1B

Uitmuntende buitenlandse onderzoekers of docenten

EB-1 C

Overgeplaatste managers en leidinggevenden van multinationale ondernemingen

EB-2

• Hoog opgeleide professionals met een Amerikaanse baan
• Werknemers met een uitzonderlijke bekwaamheid en een Amerikaanse werkaanbieding

EB-3

• Professionele werknemers
• Geschoolde werknemers
• Ongeschoolde werknemers

EB-4

Speciale immigranten

EB-5

Immigrant-Investeerders

EB-1 Visum

Eerste Voorkeur Werkgelegenheidsvisa (EB-1 Visum) zijn voorbehouden voor diegenen aangeduid als prioritaire werknemers. Er zijn drie subgroepen van EB-1 Visa.

  • EB-1A Visa zijn voor diegenen met een buitengewoon bekwaamheid in sport, onderwijs, bedrijfsleven, kunst of wetenschap. EB-1A aanvragers moeten voldoende bewijs hebben waaruit blijkt dat zij wijdverbreide bijval voor hun prestaties en expertise hebben bereikt
  • EB-1B visa zijn voor uitmuntende onderzoekers en docenten. EB-1B visumkandidaten moeten internationale erkenning bezitten en minstens drie jaar onderzoek of opleiding achter de rug hebben. Ze moeten naar de Verenigde Staten komen voor de voortzetting van hun werkzaamheden.
  • EB-1 C Visa zijn voor multinationale leidinggevenden of managers. EB - 1C aanvragers moeten hebben gewerkt voor het overzeese hoofdkantoor, bijkantoor, filiaal of de dochteronderneming van de toekomstige VS werkgever in een leidinggevende of uitvoerende rol gedurende minstens één van de voorgaande drie jaren.

EB-1 prioriteit werknemersvisa vertegenwoordigen 28. 6 procent van de totale visa gebaseerd op werkgelegenheid. EB-1 visa overschrijden zelden hun toegelaten aantal zodat in deze categorie zelden achterstand wordt opgelopen.

 

EB-2 Visa

Tweede Voorkeur Werkgelegenheidsvisa (EB-2 Visa) zijn voorbehouden voor buitenlandse werknemers die hoog opgeleid zijn, een uitzonderlijke bekwaamheid bezitten en/of waarvan immigratie in het nationale belang is.

  • Professionelen met een hoger diploma of een baccalaureaatsgraad en ten minste vijf jaar progressieve ervaring komen in aanmerking voor het EB-2 visum.
  • Professionelen met een uitzonderlijke bekwaamheid moeten beschikken over een mate van deskundigheid die beduidend boven het algemene niveau ligt.
  • Vreemdelingen die gebruik willen maken van de uitzondering voor nationaal belang moeten aantonen dat zijn/haar immigratie naar de VS een toekomstig voordeel oplevert voor het economische, culturele of educatieve belang, of het welzijn van de Verenigde Staten vanwege zijn/haar uitzonderlijke bekwaamheid in de wetenschappen, kunst of zakenwereld.

Ongeveer 28,6 procent van de visa gebaseerd op werkgelegenheid zijn voorbehouden voor aanvragers van een EB-2 visum. Aanvragen uit China en India in de EB-2 categorie hebben achterstand opgelopen omwille van de te hoge vraag.

EB-3 Visa

Derde Voorkeur Werkgelegenheidsvisa (EB-3 Visa) zijn voor ongeschoolde arbeidskrachten, geschoolde arbeiders en professionelen. Deze omschrijvingen zijn gedefinieerd als volgt:

  • Professionelen zijn personen wiens beroep vereist dat ze minstens een opleiding bezitten van vier jaar hogeschool of een universiteitsdiploma
  • Geschoolde werknemers zijn personen die een tweejarige werkopleiding of werkervaring achter de rug hebben
  • Ongeschoolde werknemers zijn personen die niet-seizoensgebonden beroepen zullen uitoefenen die minder dan twee jaar werkopleiding of werkervaring vereisen.

Alle EB-3 aanvragers moeten een Arbeidscertificaat verkrijgen bij het Amerikaans Arbeidsdepartement (U.S. Department of Labor)(PERM). Zoals bij de EB-1 en EB-2 visa is 28,6% van de totale visa gebaseerd op werkgelegenheid gereserveerd voor de EB-3 visumcategorie. Er bestaat een aanzienlijke achterstand van visa voor EB-3 aanvragers.

EB-4 Visa

Vierde Voorkeur Werkgelegenheidsvisa (EB-4 visa) zijn bedoeld voor speciale immigranten. De meeste van deze visa worden toegewezen aan religieuze werknemers. EB-4 Visa worden echter ook toegewezen aan journalisten, Iraakse of Afghaanse vertalers, artsen, militairen, werknemers van internationale organisaties, medewerkers van de Panamese Kanaalzone, Irakezen die de VS hebben geholpen en gepensioneerde NAVO werknemers. Ongeveer 7,1 procent van alle wereldwijde visa die op werkgelegenheid zijn gebaseerd, worden gereserveerd voor EB-4 speciale immigranten. EB-4 visa worden onderbenut en aan het EB-4 quotum wordt zelden voldaan. In feite worden vele EB-4 visa verdeeld over de andere op werkgelegenheid gebaseerde visumcategorieën op het einde van het boekjaar, zodat ze niet verloren gaan.

 

EB-5 Visa

Vijfde Voorkeur Werkgelegenheidsvisa( EB-5 Visa) worden toegewezen aan buitenlandse investeerders. EB-5 visumaanvragers moeten 900.000 dollar of $1.8 miljoen investeren in een Amerikaanse zakelijke entiteit en deze investering moet minstens 10 voltijdse banen scheppen. De verplichte kapitaaleisen hangen af van waar de Amerikaanse zakelijke entiteit die de investering ontvangt zich bevindt. EB-5 investeerders hebben de mogelijkheid om te investeren in bedrijfsentiteiten genaamd Regionale Centra, die benoemd zijn door de USCIS-dienst voor het beheer van EB-5 investeringsprojecten. De USCIS reserveert elk jaar 10.000 visa voor EB-5 kandidaten. Van deze visa worden er 3.000 gereserveerd voor buitenlanders die investeren in EB-5 Regionale Centra.

 

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.