+1-800-997-1228
VISUMINFORMATIE

I-829 aanvraag

Samenvatting van de I-829 aanvraag

Form I-829

 • Verwijdert de voorwaarden van de permanente verblijfsvergunning
 • Na goedkeuring ontvangen de investeerder en de van hen afhankelijke personen een 10 jaar geldige groene kaart, die onbeperkt hernieuwbaar is.
 • Ingediend door een immigratieadvocaat
 • Vergoeding van $ 3.750 vermeerderd met een vergoeding van $85 voor biometrische metingen
 • Link naar het formulier op de USCIS website

 

Wat is de I-829 aanvraag?

De I-829 aanvraag is de laatste stap in het EB-5 visumproces voor immigrant investeerders om wettige permanente inwoners te worden van de Verenigde Staten. De I-829 aanvraag bevat het bewijs dat de immigrant investeerder volledig voldoet aan alle vereisten van het EB-5-programma van de Amerikaanse Burgerschaps- en Immigratiedienst (USCIS). Zodra de I-829 werd goedgekeurd, wordt de voorwaardelijke beperking van de verblijfsvergunning verwijderd, zodat de belegger, zijn/haar echtgen(o)ot(e) en hun ongehuwde kinderen onder de 21 permanent in de Verenigde Staten kunnen blijven wonen.

De EB-5 investeerder kan de I-829 aanvraag indienen bij de USCIS vanaf 90 dagen voor het einde van de tweejaarlijkse periode van de voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning. De voorwaardelijke verblijfsvergunning van de aanvrager blijft gelden tijdens de verwerking van de I-829 aanvraag. De I-829 aanvraag moet worden ingediend binnen de 21 tot 24 maanden van de tweejarige periode van de voorwaardelijke verblijfsvergunning van de investeerder, zoniet kan de mogelijkheid tot het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning in gevaar worden gebracht.

 

I-829 vereisten

Er zijn vele bewijsstukken die de EB-5 investeerders moeten leveren in het kader van de I-829 aanvraag om te bewijzen dat zij aan alle EB-5 programmavereisten hebben voldaan:

 

 • Vereiste: Voorwaardelijke permanente inwonerskaart (groene kaart)

  • Bewijs: fotokopie van de voorwaardelijke permanente inwonerskaart van de investeerder, fotokopie van de voorwaardelijke permanente inwonerskaarten van alle familieleden van de EB-5 aanvrager
 • Vereiste : Bewijs dat een commerciële onderneming werd opgericht

  • Bewijs: Federale belastingaangiften
 • Vereiste : Bewijs dat het kapitaal geïnvesteerd werd

  • Bewijs: Gecontroleerde jaarrekening, bankafschriften, ander bewijs om aan te tonen dat de nieuwe commerciële entiteit de fondsen van de investeerder heeft ontvangen
 • Vereiste: Bewijs dat de commerciële onderneming in stand gehouden werd gedurende de tweejarige periode van de voorwaardelijke verblijfsvergunning

  • Bewijs: facturen, ontvangsten, bankafschriften, contracten, bedrijfsvergunningen, federale belastingaangiften, statelijke belastingaangiften, driemaandelijkse belastingverklaringen
 • Vereiste: Bewijs dat het vereiste aantal banen werden gecreëerd door het project en dat het ondernemingsplan werd gevolgd

  • Bewijs: loonlijst registratie, relevante belastingdocumenten
 • Vereiste : Biometrische metingen

  • Bewijs: De aanvrager moet een biometrische afspraak bijwonen van de USCIS waar er vingerafdrukken, handtekening en foto worden worden genomen van de aanvrager
 • Vereiste : Juridische documenten moeten worden verstrekt als de aanvrager een strafblad heeft

  • Bewijs: verklaringen van wetshandhaving (politiedocumenten), uittreksels van arrestatieregisters, veroordelingen, proeftermijn of voorwaardelijke invrijheidsstelling, andere gerechtsregisters met betrekking tot het strafblad < br / >

 

Het indienen van de I-829

I-829 aanvragen worden gewoonlijk voorbereid en ingediend door immigratieadvocaten gespecialiseerd in EB-5 zaken. De I-829 aanvraag wordt ingediend bij het USCIS Californië Dienstencentrum. De vergoeding voor de aanvraag bedraagt $3.750 en de vergoeding voor biometrische meting bedraagt een extra $85. I-829 aanvragen worden meestal voorbereid met de hulp van een EB-5 immigratieadvocaat . De verwerking van de I-829 aanvraag duurt gewoonlijk minstens 6 maanden. Een interview in de kantoren van de USCIS of andere informatieverzoeken kunnen plaatsvinden nadat de aanvraag is verwerkt.

 

 

 

 

 

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.